U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Lijst: Verkopen per rayon (Hoofdgroep)

0000000023     -      22-06-2022

Om dit document te installeren :

  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)
  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
    attention_Aruba Het zipbestand bevat twee bestanden :
    1. een bestand STATX gebruikt voor de versie Aruba
    2. een bestand STAT gebruikt voor de versies Legacy
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)

Het document is beschikbaar via het menu "Artikels/Documenten".

Dit document geeft een totaal weer van de verkopen per Rayon voor een referentie periode in vergelijking met het voorgaande jaar.

Voorbeeld van het bekomen resultaat (PDF formaat) : 0023S Verkoop per rayon.pdf

Voorbeelden van het bekomen resultaat (PDF formaat) :

 Te laden : 0000000023.zip (5 Kb - 01-09-2017)