U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Lijst: Verkopen per RFS en per magazijn

0000000459     -      20-11-2017

Om dit document te installeren :

  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
    attention_Aruba Het zipbestand bevat twee bestanden :
    1. een bestand STATX gebruikt voor de versie Aruba
    2. een bestand STAT gebruikt voor de versies Legacy
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)

Het dokument is beschikbaar via het menu "Klanten / Dokumenten".

Dit document vermeldt voor een gegeven periode en voor een reeks magazijnen het totaal van de verkopen, per rayon, familie en subfamilie.

Voorbeelden van het bekomen resultaat (PDF formaat) :

 Te laden : 0000000459.zip (11 Kb - 13-06-2014)