U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Lijst: Zoeken op gelinkt "leverancier"-document

0000000321     -      29-08-2017

Om dit document te installeren :

  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)
  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
    attention_Aruba Het zipbestand bevat twee bestanden :
    1. een bestand STATX gebruikt voor de versie Aruba
    2. een bestand STAT gebruikt voor de versies Legacy
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)

Het dokument is beschikbaar via het menu "Leveranciers / Dokumenten".

Het laat u toe een lijst af te drukken van alle "leverancier"-documenten die zijn opgesteld op basis van een eerste document (bv. een bestelling). In het dialoogvenster kunt u het eerste document selecteren: sequentie & nummer van het document.

Voorbeeld van het bekomen resultaat (PDF formaat) : 0321F Opzoeking/gebonden doc (Lev).pdf

Voorbeelden van het bekomen resultaat (PDF formaat) :

 Te laden : 0000000321.zip (5 Kb - 29-08-2017)