U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Automatische distributie van extra assemblies in cloud-configuratie

0000002295     -      26-01-2017

Sommige assemblies kunnen niet direct gebruikt worden vanuit de SQL-database (table ASSEMBLIES). Dit bevat de meest complexe assemblies (meestal ontwikkeld in Visual Studio), waarvan het aangeraden is om deze op de harde schijf te bewaren, omdat deze verwijzen naar andere assemblies. Deze assemblies zijn geplaatst in de hoofddirectory van Mercator, hetzij in de lokale directory. Een probleem dat kan ontstaan indien Mercator gebruikt wordt in cloud-modus. Omdat elke gebruiker beschikt over zijn eigen root directory, beschikken de gebruikers daarom niet over de laatste versies van de assemblies.

Mercator 8.3 of hoger laat ons toe om assemblies op te slaan in SQL en deze worden automatisch verdeeld over alle gebruikers. Het bewaren in de gegevensdatabank gebeurt via "Beheer - SQL-bestanden - Assemblies" (tabel FILES, map Assemblies). Merk op dat deze file-browser enkel dient om assemblies in te laden, en dat er geen submappen aangemaakt kunnen worden.

Bij het opstarten van Mercator, zal Mercator de versies (bestandsversie) van deze assemblies vergelijken met de assemblies die gevonden zijn in de lokale directory. Indien de assemblie uit de database een hogere versie heeft dan de overeenkomstige assemblie in de lokale map, zal de assemblie in de map vervangen worden door de nieuwe assemblie uit de database. De lokale directory wordt beschouwd als de lokale resources indien deze lokaal geïnstalleerd zijn. Zoniet, is dit de hoofddirectory van Mercator.

Als dit geïmplementeerd is, moet u het CustomDll systeem niet meer gebruiken in Mercator.path voor deze assemblies.

Bij het compileren van deze assemblies, is het dus noodzakelijk om de versie (file-version) te verhogen, zodat het een update veroorzaakt bij iedereen die toegang wenst tot de database. Om te herinneren, in Visual Studio, deze informatie is beschikbaar.

  • Rechtsklikken op project, "Properties"
  • Tabblad "Application"
  • Knop "Assembly information"

 

Sinds versie 8.5.44 van Mercator, houdt deze automatische distributie ook rekening met het PDB-bestand dat geassocieerd is met de assemblie. Dit bestand bevat debug informatie. Bij het inladen van de assemblie in SQL file explorer, als het PDB-bestand bestaat, wordt dit automatisch meegekopieerd. Dit zal de automatische distributie mogelijk maken, gelijktijdig met de verdeling van de assemblie waarvan hij afhankelijk is.

Voor de automatische distributie van andere bestandstypen:zie deze pagina.