U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Filteren op basis van een bestand in de informatiebestanden

0000003115     -      26-12-2022

Met Mercator 10.10 of later kunt u een filter toepassen in een informatiebestand op basis van een Excel- of XML-bestand. Deze functionaliteit is toegankelijk via deze knop :

Filter_uit_bestand

Dit bestand moet ten minste één kolom bevatten die overeenkomt met één van de kolommen in de basistabel van het informatiebestand. Indien het bestand meer dan één kolom bevat, kunt u de kolom selecteren die voor het filteren zal worden gebruikt. Het filteren gebeurt altijd op één enkele kolom, ook al bevat het bestand er meerdere.

filter_kolom

De gebruikte filter is diegene die de fiches weergeeft met een gemeenschappelijke waarde in de basistabel en het geïmporteerde bestand, voor de geselecteerde kolom.

Opmerkingen :

  • In tegenstelling tot de filter van een draagbare terminal (voor artikels), is er hier geen validatie van de gegevens in het bestand. Met andere woorden, er wordt niet gecontroleerd of een regel in bestand overeenkomt met ten minste één record in de informatiebestanden van Mercator.
  • Het geïmporteerde bestand wordt bulksgewijs naar de SQL-database verzonden. De naam van de tijdelijke tabel is _filt_$ gevolgd door de bestandsnaam, underscore en tien willekeurige tekens. De filterexpressie verwijst naar deze tijdelijke tabel. Deze tijdelijke tabel wordt vernietigd wanneer de tag wordt gesloten.
  • Deze functionaliteit is beschikbaar in alle informatiebestanden.