U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Wijzigen van roosters van de historieken in het menu "Vensters" zonder te programmeren

0000003097     -      26-12-2022

Mercator 10.10 of later laat ons toe om de roosters van de historieken in het menu "Vensters" te wijzigen zonder te programmeren:

 • Historiek van klanten
 • Historiek van leveranciers
 • Historiek van boekhouding
 • Historiek van transfer tussen depots
 • Historiek van inventarissen

Deze wijzigingen kunnen uitgevoerd worden in het rooster via de eigenschappen in het tabblad Customizers van de overeenkomende sequentie.

customize_histcli_nl

Het voorbeeld toont hoe men een kolom kan toevoegen met een knop die bij activatie de klantenfiche zal openen.

hist_cli_custom_columns

 

Stap 1: SQL query van de rooster ophalen

Het is noodzakelijk om de SQL query op te halen waarvan het rooster gebruik maakt. Dit kan u doen via "Tools >  Code Editor" en vervolgens query's opnemen te selecteren.

Vervolgens moet u een klantenhistoriek openen voordat de query zal verschijnen in de code editor. Dan kan u het query's opnemen stoppen. De query zal er uitzien als volgt:

 

select pieds_v.id,journal,piece,reference,type,date,heure,tot_bas_dv,tot_bas_fb,tot_ttc_dv,tot_ttc_fb,n_dec,id_dev,imprime,cubic as flag_appl,niveau_bo,c_nom,devises.nom as dev_nom from pieds_v ...

 

 

Stap 2: SQL query aanpassen

De query moet aangepast worden als volgt:

select pieds_v.id,journal,piece,reference,type,date,echeance,id_cli as UserDefinedButtonColumnShowSigCli,heure,tot_bas_dv,tot_bas_fb,tot_ttc_dv,tot_ttc_fb,n_dec,id_dev,imprime,cubic as flag_appl,niveau_bo,c_nom,devises.nom as dev_nom from pieds_v

Hiervoor moet men de eigenschap StringUpdater bewerken en volgende wijzigingen uitvoeren:

stringupdater_histcli

De naam van de kolom UserDefinedButtonColumnShowSigCli is gedefinieerd volgens de instructies op deze pagina.

 

Stap 3: activeer het automatisch toevoegen van gepersonaliseerde kolommen

Om opwaartse compatibiliteit met reeds bestaande instellingen te garanderen, moet u de optie AutoAddCustomColumns activeren in dit rooster. Dit laat Mercator weten of gepersonaliseerde kolommen mogen automatisch toegevoegd worden.

histcli_check_autoadd_nl

 

Stap 4: personaliseren van de kolommen

De personalisatie van de toegevoegde kolommen gebeurd met de kolomregels

De weergave zoals de bovenstaande kolommen kan gemaakt worden met 2 kolomregels:

 • Name = echeance
  • Alignement = MiddleCenter
  • Width = 80
 • Name = UserDefinedButtonColumnShowSigCli
  • ButtonText = Voir client
  • Width = 100