U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

10 tips voor een snelle input in Mercator Boekhouding

0000000957     -      24-10-2017

1. Standaardrekening in de fiches Klanten en Leveranciers

Aangezien de standaardrekeningen gedefinieerd worden op het niveau van de fiches Klanten en Leveranciers, moeten deze rekeningen niet worden ingevoerd bij de input van verkoop- of aankoopdocumenten. Deze rekeningen worden gedefinieerd op het tabblad "Extra Info" van de respectieve signaletiekfiches.

2. Standaard btw-code in de Algemene Rekeningen

Aangezien de btw-codes gedefinieerd worden op het niveau van de bij de verkopen en aankopen gebruikte algemene rekeningen, moeten ze niet worden ingevoerd bij de input van verkoop- of aankoopdocumenten. Bovendien weet Mercator op voorhand welk btw-tarief gebruikt moet worden, dus de verdeling maatstaf + btw zou onmiddellijk kunnen worden uitgevoerd door Mercator.

Deze codes kunnen worden gedefinieerd voor elk van de stelsels.

3. Gebruik van sneltoetsen in de rolmenu's

In de rolmenu's voor de rekeningselectie (algemeen, klant, leverancier) kunt u drukken op de knop met de eerste letter van de benaming van het rekeningtype om die rekening automatisch te selecteren; vervolgens gaat u naar het volgende veld (G,C,F).
Op het numeriek klavier vertonen de knoppen 1, 2 en 3 hetzelfde verdrag.

In de numerieke velden voorafgaand aan de selectie van het "debet/credit"-teken selecteert u met een druk op de knop D "Debet" in het volgende veld; door te drukken op de knop C selecteert u "Credit" in het volgende veld.

4. Gebruik van de ENTER-toets

In de boekhoudkundige bewijsstukken moet de ENTER-toets worden voorbehouden om van veld naar veld te springen.
Op het vlak van ingave binnen de sequenties is het mogelijk om te bepalen in welke velden de cursor moet stoppen.

5. Directe afpunting zonder invoer van het bedrag

In elk boekhoudkundig bewijsstuk kan men onmiddellijk na de selectie van een afpuntbare rekening CTRL-L indrukken om het afpuntingsscherm op te roepen. Zodra de tegenwaarden in dit scherm zijn geselecteerd, wordt het bedrag automatisch ingevoerd in de actieve lijn van het boekhoudkundig bewijsstuk.

6. Rekening opzoeken

Indien in een rooster voor de invoer van een bewijsstuk geen rekening is vermeld, kan men via CTRL-T snel een tegenwaarde zoeken. Zodra deze tegenwaarde is geselecteerd, worden het rekeningtype, de rekening en het bedrag automatisch ingevoerd.

Indien het bedrag vooraf werd ingevoerd in het invoerrooster, wordt de zoekopdracht standaard beperkt tot dit bedrag.

7. Automatisch opnieuw openen

Voor de invoer van bewijsstukken van het type "Algemene kosten", wat in reeks gebeurt, raden we aan het vakje "Sequentie autom. opnieuw openen" op het tabblad "Evenementen" van de respectieve sequentie aan te vinken. Hierdoor wordt na de validatie van een document automatisch het volgende bewijsstuk geopend. De periode en de datum van het voorgaande bewijsstuk worden standaard voorgesteld.

8. Sneltoetsen op basis van de "verkooppunt"-ergonomie

In de kolom "Rekening" van het invoerrooster voor een boekhoudkundig bewijsstuk zorgen de volgende sneltoetsen voor de aangeduide wijziging op de voorgaande lijn:

 • bedrag $: wijziging van het bedrag
 • reeks %: wijziging van de btw-code

 

9. Beheer van de "buiten periode"-data

Indien Mercator een conflict vaststelt tussen de datum en de periode van een boekhoudkundig bewijsstuk, verschijnt er een dialoogvenster. In dit venster vindt u de optie "Aanpassen". Naargelang van de voorafgaande waarde zal de datum worden aangepast: hetzij de eerste dag van de periode (eerste voorafgaande datum in het begin van de periode), hetzij de laatste dag van die periode (laatste voorafgaande datum aan het eind van de periode).

10. Gebruik van de standaard sneltoetsen uit Mercator en Windows

In het hoofdstuk "Ergonomie van Mercator" van het handhoek vindt u enkele essentiële elementen waarmee u de interface perfect kunt beheersen. Wij onthouden daarvan vooral de volgende sneltoetsen.

 • De knop met de "groene V" valideert het actieve scherm en komt overeen met de toets "END".
 • Aan de hand van de 4 navigatieknoppen kunt u het actieve bestand doorlopen en komt u respectievelijk terecht op:
  • de eerste fiche (CTRL-SHIFT linkerpijl);
  • de vorige fiche (CTRL linkerpijl);
  • de volgende fiche (CTRL rechterpijl);
  • de laatste fiche (CTRL-SHIFT rechterpijl).
 • In de "Datum"-velden, wanneer de zone volledig geselecteerd is,
  • vermeerdert u de datum met één dag via de knop +,
  • terwijl de knop - een dag aftrekt;
  • laat u met een rechtermuisklik de kalender verschijnen.

Zie ook Tips en advies