U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Beheer van BTW volgens meerdere wetgevingen

0000001028     -      02-09-2020

Elk boekhouddossier in Mercator is standaard gelinkt aan één enkele wetgeving, die overeenkomt met het land waaronder de juridische structuur van de vennootschap valt.

Er zijn echter diverse situaties mogelijk waarin één juridische structuur onderworpen is aan de btw van verschillende landen uit de Europese Gemeenschap. Mercator biedt de nodige functionaliteiten om dergelijke situaties op te vangen. Deze functies worden als volgt geconfigureerd en gebruikt:multi_btw

Voorbeeld: basiswetgeving = BE; vreemde wetgeving = FR

 • In "Tools / Setup / Buitenlandse btw" voegt u evenveel lijnen toe als er buitenlandse btw-stelsels zijn waaraan u bent onderworpen. Vermeld in de kolom het btw-nummer (inclusief landcode) dat in dit buitenland werd toegekend aan uw bedrijf.
  attention Enkel andere landen dan het eigen land mogen in deze lijst voorkomen, het eigen land MAG NIET worden vermeld.

 • start Mercator opnieuw op zodat de wijzigingen van kracht worden.

 • bij het opstarten detecteert Mercator deze BTWconfiguratie volgens meerdere wetgevingen. De menu's "Btw-aangifte" en "Btw-codes" worden dienovereenkomstig aangepast. Deze menu's worden dan toegankelijk enerzijds voor het land dat overeenkomt met de basiswetgeving van het dossier, en anderzijds voor de verschillende vreemde landen ingevoerd zoals hierboven vermeld.

 • de BTW-codes van elk land kunnen afzonderlijk worden geïmporteerd via de beschikbare menu's in "Tools / Setup / Btw-codes".
  attention Het is eventueel nodig om de gegevens in de velden "Code F", "Code N", "Code E" en "Code D" te wijzigen om dubbele vermeldingen te vermijden, veroorzaakt door conflicten tussen verschillende wetgevingen. Bijvoorbeeld: btw-code 6 bestaat zowel in de Luxemburgse als in de Belgische wetgeving. We kunnen de Luxemburgse BTW-codes dan een andere benaming geven, bv. "LUX6".
  Het is belangrijk om de BTW-code op lijnniveau in te vullen bij documenten uit het commercieel beheer. Het moet immers mogelijk zijn om de btw-code aan te geven die overeenkomt met de wetgeving "Bestemming".

 • alle boekingen op boekhoudkundige bewijsstukken gebeuren zonder onderscheid met de verschillende beschikbare BTW-codes.

 • bij de opmaak van de btw-aangifte voor een land kiest men het respectieve item in het menu "Btw-aangifte".
  Opmerking: de BTW-D.P. wordt voor elke wetgeving afzonderlijk gegenereerd.

 • Zie ook : neem in BTW multi-wetgeving buitenlandse verkopen op in de nationale aangifte.

 

attention Zorg er in "Tools / Identificatie" voor dat het btw-nummer goed is ingevuld (om toegang te krijgen tot het btw-menu van de boekhouding).