U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Installatie van de BTW-codes in Mercator

0000000944     -      14-01-2021

In Mercator kan worden gewerkt met BTW-codes die vrij gedefinieerd zijn door de gebruiker. Deze BTW-codes moeten worden ingesteld via "Tools / Setup / BTW-codes".

Mercator stelt echter voor één van de hieronder vermelde btw-codesets te gebruiken. De gekozen set zal optimaal passen bij de gebruiker naargelang van diens wensen en gewoonten. (De reeksen worden aangeduid door de code voor nationale verkopen aan 21 %, gevolgd door de code voor de nationale aankopen van diverse goederen en diensten aan 21 %.)

 • Reeks 1 (XML) : reeks Belgische wetgeving V21 / BSD21
 • Reeks 2 (XML) : reeks Belgische wetgeving 21 / BSD21
 • Reeks 3 (XML) : reeks Belgische wetgeving 21 / 21S
 • Reeks 4 (XML) : reeks Belgische wetgeving 21 / BS21
 • Reeks Lux (XML) : reeks Luxemburgse wetgeving
 • Reeks Fra Debet (XML) : reeks Franse wetgeving (btw op debet)
 • Reeks Fra Cash (XML) : reeks Franse wetgeving (btw op inningen)

Deze bestanden kunnen worden geïmporteerd via het menu "Bestand / Importeren" wanneer het scherm met de definities van deze BTW-codes (verkopen of aankopen) actief is.

Opmerking: alle standaardreeksen in de Belgische wetgeving hebben dezelfde identificatiecodes. Daarom is het mogelijk om van reeks te veranderen, zelfs wanneer boekhoudkundige bewijsstukken de codes die ze bevatten, al hebben gebruikt.
Voor de Franse wetgeving zijn de identificatiecodes verschillend teneinde gelijktijdig de btw op debet en de btw op inningen te kunnen gebruiken.

Toch moet u erop letten dat de algemene rekeningen die gebruikt worden in het geïmporteerde bestand overeenstemmen met het rekeningenstelsel van Mercator. Is dat niet het geval, dan verschijnen de volgende meldingen:

 • CPTE_TVA1A incorrecte waarde
 • CPTE_TVA2A incorrecte waarde
 • CPTE_TVA1N incorrecte waarde
 • CPTE_TVA2N incorrecte waarde

Dit kan worden gecorrigeerd door ofwel de in Mercator ontbrekende algemene rekeningen toe te voegen, ofwel het geïmporteerde bestand aan te passen zodat het enkel bestaande algemene rekeningen bevat.

 

Deze foutmelding kan ook worden veroorzaakt doordat de parameter "Lengte algemene rekeningen" in Tools / Opties / Boekh. niet overeenkomt met uw gegevens.

Trefwoorden : België; Luxemburg; Frankrijk