U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

BTW-aangifte op elektronische handel voor niet-belastingsplichtingen in andere lidstaten

0000002369     -      02-10-2017

Mercator 8.5 of hoger laat ons toe om BTW-aangiften te doen voor bedrijven die elektronische diensten leveren telecommunicatiediensten of radio- en televisiediensten (kortweg "E-commerce") voor niet-belastingsplichtigen in andere lidstaten van de Europese Unie. Deze declaraties zijn teruggekeerd via het MOSS (Mini One Stop Shop). In België wordt MOSS geïntegreerd in Intervat en in Luxemburg met eTVA.

Om te beschikken over de hierbeschreven functionaliteiten, moet men beschikken over:

 • Mercator 8.5 of hoger met de optie intrastat (ISTAT)
 • Majuro versie of Aruba
 • De Mercator boekhouding
 • En werken volgens de Belgische of Luxemburgse wetgeving

Creatie van MOSS-boekhoudcodes

Het activeren van deze functionaliteit wordt gedaan door opseminst een compatible MOSS boekhoudcode te creeëren in "Tools / Parametrage / BTW-codes / Verkopen". (Indien geen enkele BTW-code van dit type bestaat, wordt de functionaliteit volledig gedesactiveerd.) Dit type BTW-code wordt als volgt aangemaakt:

 • Tabblad "Algemeen"
  • Regime: Normaal (altijd en geen CEE)
  • Het juiste land kiezen
  • Start 01/01/2015 of latere datum van de toepasselijkheid van buitenlandse belastingtarieven
  • Tarief: specifieer het buitenlandse tarief. (het land moet vooraf worden aangegeven alvorens de controle van het btw-tarief wordt uitgeschakeld).
 • Tabblad "Vakken en rekeningen"
  • Facturen: twee keer het +-teken en code van de maatstaf van heffing en BTW-code voor deze landen
  • N.C.: twee keer het - teken en de code van de maatstaf van heffing en BTW-code voor deze landen
  • Men moet te numerieke tarieven van Maatstaf van heffing en BTW correct laten associëren
  • Het is aanbevolen om een rekening Verschuldigde BTW te gebruiken (bijvoorbeeld 451001 in België en 461414 in Luxemburg) voor de afzonderlijke betaling van de BTW.

Bij de eerste creatie van een BTW-code, zullen de elementen in de dropdowns van het tweede tabblad niet meer beschikbaar zijn. Deze waarden kunnen leeggelaten worden. Deze zullen automatisch aangevuld worden door Mercator. Praktisch volstaat het dus om het eerste tabblad te vervolledigen en de algemene rekening op het tweede tabblad (2 maal)

Het meegeleverde Excel-bestand hier begrijpt beide BTW-codes overeenstemmend met de standaardtarieven voor alle Europese landen. Het kan zelf eenvoudig geïmporteerd worden via het menu "Bestanden / Importeer".

Toch raden wij u aan enkel de codes te installeren van de landen waar u transacties mee zal doen. Dit zal het aantal cases verminderen bij het voorbereiding van de aangifte.

Belangrijke opmerking: dropdown "land" moet niet gebruikt worden voor aangiften van dit type. Men moet de waarde leeg laten in alle andere contexten.

 

Aanmaken van aangiften

BTW-aangiften via het MOSS zijn altijd trimestrieel. Om elk trimester geen extra procedure te moeten toevoegen, werd de BTW-aangifte via het MOSS geïntegreerd in de periodieke aangifte standaard van Mercator:

 • Indien de BTW-periode trimestrieel is en indien er meerdere BTW MOSS-codes bestaan, dan wordt de periodieke aangifte vervolledigd met de MOSS-declaratie.
 • Indien de BTW-periode maandelijks is, en indien de maand van aangifte maart, juni, september of december is en indien er meerdere BTW MOSS-codes bestaan dan wordt de periodieke aangifte vervolledigd met de MOSS-aangifte.

Concreet is er voor deze gevallen een tweede XML-bestand gemaakt in de subdirectory VatMoss van de gegevensdirectory van Mercator.

 

In het commercieel beheer (optioneel)

Deze functionaliteit leidt er eventueel toe dat de gebruiker van het commercieel beheer een groot aantal BTW-tarieven kan manipuleren, omdat de betrokken facturen door dit regime moeten worden aangemaakt volgens de toepasselijke BTW-tarieven in de landen van de koper. Mercator biedt een functionaliteit om te voorkomen dat het gebruik van een tarief van een ander land geassocieerd wordt met de klant. (Bijvoorbeeld, gebruik van Grieks tarief voor een Spaanse klant)

Om deze functionaliteit te gebruiken, moet men volgende velden toevoegen:

 • table CLI : C_ID_TVA char(10) = standaard BTW-code geassocieerd met de klant
 • table PIEDS_V : MOSS_CTRY = land van de e-commerce transactie van het lopende verkoopdocument

Vervolgens, moet men in de klantenfiche een BTW-code aangeven specifiek gelinkt aan het land van de klant (zie uitleg op TVA "MOSS-codes" hieronder). Eens gedaan, worden alle verkoopsdocumenten van het "normaal"-regime op deze klant gelinkt aan het land van deze klant (land = aangegeven land in de BTW-code). Vertrekkend van daar, zullen alle BTW-codes van dat land bruikbaar zijn. De Belgische BTW-tarieven blijven ook bruikbaar omdat ze kunnen worden toegepast op andere verkoopslijnen die geen betrekking hebben op een elektronische service. Men moet dus niet de gevraagde BTW-tarieven in "Tools / Parametrering / Alle BTW-tarieven" toevoegen zoniet, zullen de BTW-tarieven van alle landen geaccepteerd worden in alle documenten.

Bij de boekhoudkundige centralisatie, worden de BTW-codes verminderd van het bij voorkeur gevonden tarief in functie van het land MOSS_CTRY, indien dit bepaald werd volgens het hieronder beschreven mechanisme. (Indien er bij de centralisatie de gebruikte BTW-code niet verwacht wordt, moet men deze BTW-codes in de verkooplijnen implementeren.)