U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

D.P. ter herbeoordeling van de valutaposten

0000001403     -      04-10-2019

In Mercator 7.0 kunnen D.P.-boekingen worden ingevoerd ter herbeoordeling van de valutaposten. Dit moet gebeuren in een specifiek journaal, type "D.P." en subtype "Herbeoordeling valuta" (het subtype kan worden gedefinieerd op het "Parameters" tabblad van het sequentiescherm).

De boekingen die worden ingevoerd in dit soort journaal hebben als bijzonderheid dat ze van invloed zijn op de rekening in de basisvaluta van het dossier (EUR), maar niet in de vreemde valuta's (in de tabel LIGNES_C wordt TOT gewijzigd, maar TOT_DV blijft nul).

In dit soort sequentie wordt de waarschuwing of het bericht dat bewegingen op de centralisatierekening verhindert, nooit weergegeven.

Via deze functionaliteit is het in het bijzonder mogelijk de financiële valutarekeningen te herbeoordelen.

Meer informatie : valutabeheer en de automatische generatie van herwaarderingen D.V.