U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Installatie van de optie "multioverbruggingen" naar Mercator Boekhouding

0000001191     -      14-09-2017

De multioverbrugging is een optionele module in Mercator die het mogelijk maakt om een Mercator-dossier te linken aan meerdere boekhoudkundige dossiers. Het onderscheid wordt gemaakt op het niveau van de sequenties in Mercator.

Om deze optie te installeren, moet u:

 • beschikken over de optie MULTI in uw installatiecode van Mercator;
   
 • een veld DOSSIER char(3) toevoegen aan de tabel SEQUENC
   
 • in de opties van Mercator, door een rechter click, de node "Verbinding Boekhouding" dupliceren naar zoveel dossiers als gewenst. Mercator vraag dan de 3 karakters code voor het gewenste dosier.
   
 • in de verschillende sequenties van Mercator de (3 karakters tellende) code van de gelinkte boekhoudkundige dossier aanvullen.

 • Let erop dat de structuur van de tabellen PIEDS_C, LIGNES_C en LIGNES_C_ANA van de verschillende dossiers (origineel ERP-dossier + alle dossiers uit de autonome boekhoudmodule) compleet identiek is. Is dat niet het geval, dan verschijnt bij de centralisatie het volgende bericht: "Cannot insert the value NULL into column '....', table 'tempdb.dbo.#pieds_c_tmp".

 • Het systeem van de multioverbruggingen voorziet geen overdracht van klanten en leveranciers; dergelijke overdracht moet worden geïmplementeerd op basis van triggers die geïnstalleerd werden in de tabellen CLI en FOU van het originele ERP-dossier. Deze triggers zorgen ervoor dat de klanten en leveranciers worden overgezet naar de dossiers van de autonome boekhoudmodule. Om deze triggers te kunnen gebruiken, moeten de nodige toegangsrechten worden geëxporteerd (via "Tools / Geavanceerd tools / SQL Database / Toegangsrechten exporteren" van de start-ERP).
   

 

De triggers (in het voorbeeld in de bijgevoegde zip) illustreren de overdracht van de klanten uit het originele ERP-dossier naar een dossier in de autonome boekhoudmodule met "MercatorXXX" als databank. Ze kunnen worden aangepast voor de overdracht van bijkomende velden of naar andere databanken. Een aanpassing van de 'where'-clausule zou ook voor bijkomende criteria kunnen zorgen voor het al dan niet overdragen van een dergelijke klantenfiche naar het andere dossier. De triggers voor de leveranciers kunnen op dezelfde manier worden gecreëerd.

Opgelet: dit bericht geldt niet voor een multioverbrugging naar andere boekhoudingen. Zie installatie-van-de-optie-boekhoudkundige-multi-overbruggingen.html voor meer informatie over dit onderwerp.Te laden : 0000001191.zip (0 Kb - 14-12-2006)