U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Koppeling van boekhoudkundige betalingen aan documenten voor commercieel beheer die niet bestaan in de boekhouding

0000003232     -      25-06-2024

Mercator ERP maakt het mogelijk om klantbetalingen, gelezen via de herkenning van gecodeerde rekeningafschriften (CODA), te koppelen aan documenten van commercieel beheer die geen overeenkomstige boekhoudkundige boeking hebben. Zo is het mogelijk om een betaling die in een financieel document is vastgelegd te koppelen aan een offerte of een concept dat op naam van een klant is opgesteld.

Deze herkenning gebeurt op basis van de OGM (in België) of de Europese OGM. (OGM = gestructureerde mededeling bij overschrijving)

Het is noodzakelijk om in de gewenste sequenties van commercieel beheer de automatische generatie van een OGM of een Europese OGM in te schakelen. Dit gebeurt via de selectievakjes beschikbaar in het tabblad "Parameters".

vcs_checkboxes

Eens een OGM is ingevoerd in een document, zal het nooit worden verwijderd of vervangen, zelfs niet wanneer het document later wordt geconverteerd.


Vervolgens moeten in de methoden voor de herkenning van gecodeerde rekeningafschriften de volgende methoden worden geactiveerd (de ene of de andere, of de ene en de andere) :

  • OGM +++999/9999/99999+++ verkopen commercieel beheer
  • Europese OGM verkopen commercieel beheer

Deze herkenningsmethoden dienen alleen om de klant te identificeren. Er is geen controle op het bedrag omdat Mercator op dat moment het verwachte bedrag niet kan bepalen (het volledige offertebedrag, een percentage van de offerte, ... ?)

Bij de generatie van het financieel document na de herkenning, vult Mercator het koppelveld tussen commercieel beheer en de boekhouding (LIGNES_C.ID_GESCOM) in met de informatie over het in commercieel beheer geïdentificeerde document. Deze informatie wordt later gebruikt voor een eventuele aflettering (wanneer de factuur afkomstig van deze offerte wordt gecentraliseerd in de boekhouding).


Het is ook mogelijk om informatie bij te werken in het document van commercieel beheer, waarin wordt aangegeven dat een betaling voor dit document is ontvangen. Dit kan worden gedaan via de eigenschap CommandForFinalTransaction van de BookingEngine. Hiervoor moet een customizer in de financiële sequentie worden geplaatst.

Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using MercatorApi;
using MercatorExtensions;
using MercatorUi;

namespace Booking
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.IBookingEngineCreated, MercatorUi.ICustomizers.IBookingEngineClosed
    {

        public void BookingEngineCreated(MercatorUi.Engine.Cpta.BookingEngine bookingEngine)
        {
            bookingEngine.BeforeSave += bookingEngine_BeforeSave;
        }

        public void BookingEngineClosed(MercatorUi.Engine.Cpta.BookingEngine bookingEngine)
        {
            bookingEngine.BeforeSave -= bookingEngine_BeforeSave;
        }

        void bookingEngine_BeforeSave(object sender, MercatorUi.Engine.Cpta.BookingEngine.BeforeSaveEventArgs e)
        {
            MercatorUi.Engine.Cpta.BookingEngine bookingEngine = (MercatorUi.Engine.Cpta.BookingEngine)sender;
            if (bookingEngine.Context == MercatorUi.Engine.Cpta.BookingEngine.ContextEnum.BankFin)
            {
                bookingEngine.CommandForFinalTransaction = new System.Data.SqlClient.SqlCommand(@"
                    update PIEDS_V set mycolumn='...' from LIGNES_C
                        where (lignes_c.num_ex=@num_ex) and (lignes_c.journal=@journal) and (lignes_c.piece=@piece)
                        and (lignes_c.id_gescom<>'') and (left(lignes_c.commentair,3)='+++') and (pieds_v.vcs=lignes_c.commentair)
                        and (pieds_v.journal=left(lignes_c.id_gescom,5)) and (pieds_v.piece=right(lignes_c.id_gescom,10))"
.UnIndent(5));
            }
        }
    }
}

 

Voor een Europese OGM moeten deze wijzigingen in de SQL-query worden aangebracht :
(left(lignes_c.commentair,3)='+++') and (pieds_v.vcs=lignes_c.commentair)
moet worden
(left(lignes_c.commentair,2)='RF') and (pieds_v.vcseur=lignes_c.commentair)


Notities :

  • Minimale versie 11.0
  • Dit is niet van toepassing op externe boekhoudsystemen. Alleen de Mercator-boekhouding biedt de voordelen van de hier beschreven functionaliteit.