U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Methodes voor herkenning bij de verrekening van gecodeerde berichtgevingen (CODA, Multiline)

0000001022     -      27-03-2019

Mercator beschikt over diverse methodes om boekingen te herkennen bij de verrekening van gecodeerde berichtgevingen (CODA). Deze methodes worden hierna in detail beschreven.

De volgorde en de activering van deze verschillende methodes kan worden vastgelegd via "Tools / Setup / Gecodeerde berichtgevingen methodes". De volgorde van de lijnen kan worden gewijzigd via de knoppen "pijl omhoog" en "pijl omlaag". Door het vakje al dan niet aan te vinken wordt een methode geactiveerd of gedeactiveerd. Indien het aan te vinken vakje niet actief staat, moet de structuur van de databank worden gewijzigd door het (de) nodige veld(en) toe te voegen aan die functionaliteit (zie hieronder).

Indien u de standaard methodesetup wilt wijzigen tijdens de verrekening, volstaat het de optie "Tools / Opties / Boekh. / Coda: keuze van de methodes" op JA te zetten. Er verschijnt een gelijkaardig scherm waarin u nieuwe parameters kunt instellen voor de actuele import.

Beschikbare methodes
 

 1. Klanten (bedrag>0) per bankrekening

  Mercator doorloopt de positieve lijnen van de berichtgeving en tracht een klant te identificeren door één van de bankrekeningnummers van de "Klanten"-fiche te linken aan het bankrekeningnummer dat vermeld wordt in de berichtgeving.


 2. Leveranciers (bedrag<0) per bankrekening

  Mercator doorloopt de negatieve lijnen van de berichtgeving en tracht een leverancier te identificeren door één van de bankrekeningnummers van de "Leveranciers"-fiche te linken aan het bankrekeningnummer dat vermeld wordt in de berichtgeving.


 3. Klanten (bedrag<0) per bankrekening

  Mercator doorloopt de negatieve lijnen van de berichtgeving en tracht een klant te identificeren door één van de bankrekeningnummers van de "Klanten"-fiche te linken aan het bankrekeningnummer dat vermeld wordt in de berichtgeving.


 4. Leveranciers (bedrag>0) per bankrekening

  Mercator doorloopt de positieve lijnen van de berichtgeving en tracht een leverancier te identificeren door één van de bankrekeningnummers van de "Leveranciers"-fiche te linken aan het bankrekeningnummer dat vermeld wordt in de berichtgeving.


 5. Algemene rekeningen per bankrekening

  Mercator doorloopt de lijnen van de berichtgeving en tracht een algemene rekening te identificeren door één van de bankrekeningnummers van de fiche "Algemene Rekeningen" te linken aan het bankrekeningnummer dat vermeld wordt in de berichtgeving.


 6. OGM +++999/9999/99999+++

  Mercator doorloopt de lijnen van de berichtgeving en tracht een overeenkomst te vinden tussen de OGM die in de boekhouding werden ingevoerd en de gestructureerde mededeling die vermeld wordt in de berichtgeving (indien er een is). Indien een rekening (algemeen/klant/leverancier) al bij voorbaat werd geïdentificeerd, wordt de zoekopdracht beperkt tot die rekening. Is dat niet zo, dan gaat het om een algemene zoekopdracht.


 7. Europese OGM

  Mercator doorloopt de lijnen van de berichtgeving en tracht een overeenkomst te vinden tussen de Europese OGM die in de boekhouding werden ingevoerd en de gestructureerde mededeling die vermeld wordt in de berichtgeving (indien er een is). Indien een rekening (algemeen/klant/leverancier) al bij voorbaat werd geïdentificeerd, wordt de zoekopdracht beperkt tot die rekening. Is dat niet zo, dan gaat het om een algemene zoekopdracht.


 8. Vrije karakters in Algemene Rekeningen

  Deze functionaliteit vereist de installatie van het veld G_CODA (char) in de tabel GEN.

  Mercator controleert voor elke "Algemene Rekeningen"-fiche of dit veld G_CODA ingevuld is en terugkomt op de eerste mededelingslijn van de actuele berichtgevingslijn (er wordt dus gezocht naar G_CODA als een onderdeel van de mededeling 1).

  Mercator kan de herkenning op dezelfde manier worden uitgevoerd voor de velden G_CODA0, G_CODA1, ..., G_CODA9.


 9. Vrije karakters in Klanten

  Deze functionaliteit vereist de installatie van het veld C_CODA (char) in de tabel CLI.

  Mercator controleert voor elke "Klanten"-fiche of dit veld C_CODA ingevuld is en terugkomt op de eerste mededelingslijn van de actuele berichtgevingslijn (er wordt dus gezocht naar C_CODA als een onderdeel van de mededeling 1).

  Mercator kan de herkenning op dezelfde manier worden uitgevoerd voor de velden C_CODA0, C_CODA1, ..., C_CODA9.

 10. Vrije karakters in Leveranciers

  Deze functionaliteit vereist de installatie van het veld F_CODA (char) in de tabel FOU.

  Mercator controleert voor elke "Leveranciers"-fiche of dit veld F_CODA ingevuld is en terugkomt op de eerste mededelingslijn van de actuele berichtgevingslijn (er wordt dus gezocht naar F_CODA als een onderdeel van de mededeling 1).

  Mercator kan de herkenning op dezelfde manier worden uitgevoerd voor de velden F_CODA0, F_CODA1, ..., F_CODA9.

 11. Vast bedrag in Algemene Rekeningen

  Deze functionaliteit vereist de installatie van het veld G_NCODA float in de tabel GEN.

  Mercator zoekt op basis van het bedrag van de berichtgeving in dit veld G_NCODA. Deze functionaliteit is interessant voor boekingen op basis van een constant bedrag (bv.: huur, terugbetaling lening, …).


 12. Vast bedrag in Klanten

  Deze functionaliteit vereist de installatie van het veld C_NCODA float in de tabel CLI.

  Mercator zoekt op basis van het bedrag van de berichtgeving in dit veld C_NCODA.


 13. Vast bedrag in Leveranciers

  Deze functionaliteit vereist de installatie van het veld F_NCODA float in de tabel FOU.

  Mercator zoekt op basis van het bedrag van de berichtgeving in dit veld F_NCODA.


 14. Overschrijvingen op Algemene Rekeningen (datum-bedrag-mededeling)

  Voor elke negatieve lijn in de berichtgeving doorloopt Mercator de tabel van de uitgeschreven overschrijvingen op zoek naar een overschrijving gelinkt aan een algemene rekening, en dit op basis van de uitvoeringsdatum (met een marge van 5 dagen), het bedrag en de eerste mededelingslijn.


 15. Overschrijvingen op Klanten (datum-bedrag-mededeling)

  Voor elke negatieve lijn in de berichtgeving doorloopt Mercator de tabel van de uitgeschreven overschrijvingen op zoek naar een overschrijving gelinkt aan een klant, en dit op basis van de uitvoeringsdatum (met een marge van 5 dagen), het bedrag en de eerste mededelingslijn.


 16. Overschrijvingen op Leveranciers (datum-bedrag-mededeling)

  Voor elke negatieve lijn in de berichtgeving doorloopt Mercator de tabel van de uitgeschreven overschrijvingen op zoek naar een overschrijving gelinkt aan een leverancier, en dit op basis van de uitvoeringsdatum (met een marge van 5 dagen), het bedrag en de eerste mededelingslijn.


 17. Overschrijvingen op Algemene Rekeningen (datum-bedrag)

  Voor elke negatieve lijn in de berichtgeving doorloopt Mercator de tabel van de uitgeschreven overschrijvingen op zoek naar een overschrijving gelinkt aan een algemene rekening, en dit op basis van de uitvoeringsdatum (met een marge van 5 dagen) en het bedrag.


 18. Overschrijvingen op Klanten (datum-bedrag)

  Voor elke negatieve lijn in de berichtgeving doorloopt Mercator de tabel van de uitgeschreven overschrijvingen op zoek naar een overschrijving gelinkt aan een klant, en dit op basis van de uitvoeringsdatum (met een marge van 5 dagen) en het bedrag.


 19. Overschrijvingen op Leveranciers (datum-bedrag)

  Voor elke negatieve lijn in de berichtgeving doorloopt Mercator de tabel van de uitgeschreven overschrijvingen op zoek naar een overschrijving gelinkt aan een leverancier, en dit op basis van de uitvoeringsdatum (met een marge van 5 dagen) en het bedrag.


 20. Vaste naam in Algemene Rekeningen

  Deze functionaliteit vereist de installatie van het veld G_NOMCODA (char) in de tabel GEN.

  Mercator controleert voor elke "Algemene Rekeningen"-fiche of dit veld G_NOMCODA ingevuld is en terugkomt in de naam van de derde op de actuele berichtgevingslijn (er wordt dus gezocht naar G_NOMCODA als een onderdeel van de naam van de derde). Deze functionaliteit is vooral praktisch voor het Multiline-formaat waarbij geen rekeningnummer of gestructureerde mededeling voorkomt.


 21. Vaste naam in Klanten

  Deze functionaliteit vereist de installatie van het veld C_NOMCODA (char) in de tabel CLI.

  Mercator controleert voor elke "Klanten"-fiche of dit veld C_NOMCODA ingevuld is en terugkomt in de naam van de derde op de actuele berichtgevingslijn (er wordt dus gezocht naar C_NOMCODA als een onderdeel van de naam van de derde). Deze functionaliteit is vooral praktisch voor het Multiline-formaat waarbij geen rekeningnummer of gestructureerde mededeling voorkomt.


 22. Vaste naam in Leveranciers

  Deze functionaliteit vereist de installatie van het veld F_NOMCODA (char) in de tabel FOU.

  Mercator controleert voor elke "Leveranciers"-fiche of dit veld F_NOMCODA ingevuld is en terugkomt in de naam van de derde op de actuele berichtgevingslijn (er wordt dus gezocht naar F_NOMCODA als een onderdeel van de naam van de derde). Deze functionaliteit is vooral praktisch voor het Multiline-formaat waarbij geen rekeningnummer of gestructureerde mededeling voorkomt.

   
 23. OGM +++999/9999/99999+++ zonder verificatie op de rekening

  Deze methode is identiek aan methode 6., met die uitzondering dat, als een rekening (algemeen/klant/leverancier) al bij voorbaat werd geïdentificeerd, de zoekopdracht nu niet beperkt wordt tot die rekening. Elke zoekopdracht is een algemene zoekopdracht.

   
 24. Europese OGM zonder verificatie op de rekening

  Deze methode is identiek aan methode 7., met die uitzondering dat, als een rekening (algemeen/klant/leverancier) al bij voorbaat werd geïdentificeerd, de zoekopdracht nu niet beperkt wordt tot die rekening. Elke zoekopdracht is een algemene zoekopdracht.

   
 25. Virements ID SEPA

  Cette méthode est basée sur l'Identifiant Sepa.
  Lorsque vous réalisez des paiements à partir de Mercator, Mercator génère un identifiant Sepa qu’il inclut dans le fichier bancaire. Lorsque la banque retourne le fichier CODA, Mercator reçoit en retour l'identifiant Sepa. Celui-ci est donc à présent utilisé pour effectuer un lettrage.

   
 26. Domiciliations ID SEPA

  Cette méthode est basée sur l'Identifiant Sepa.
  Lorsque vous générez des domiciliations à partir de Mercator, Mercator génère un identifiant Sepa qu’il inclut dans le fichier bancaire. Lorsque votre banque prélève l'argent sur le compte de vos clients, elle l'associe à l'identifiant Sepa donné par Mercator et elle lui communique cet identifiant dans le CODA. Celui-ci est donc à présent utilisé pour effectuer un lettrage.

   

Accélération du processus de reconnaissance des CODA

La case à cocher "Exécution de chaque méthode dans une requête unique" permet d'accélérer le processus de reconnaissance et donc de gagner en performance. Le fait de cocher cette case est surtout intéressant pour les dossiers gérant des fichiers Coda conséquents.
Vu que les requêtes SQL sont modifiées, cela nécessite une révision d'un code spécifique (customizer) éventuellement mis en place lors de la récupération des fichiers Coda.


Leerproces

Mercator kan een reëel leerproces doorlopen waardoor de resultaten van de hierboven beschreven methodes steeds beter worden. Dit leerproces voltrekt zich bij het valideren van het ingevulde CODA-scherm: Mercator zorgt er dan voor dat de "Klanten/Leveranciers/Algemene Rekeningen"-fiches aangevuld worden met

 • de bankrekeningen uit de berichtgeving;
 • de vaste namen uit de berichtgeving.

Deze updates kunnen worden uitgevoerd op basis van de overeenstemmende opties in "Tools / Opties / Boekh.".

Trefwoorden: bank