U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Verzending van de fiches 281.50 via Belcotax on Web

0000001547     -      29-06-2021

In Mercator kunnen de fiches 281.50 als XML-bestand worden verzonden via Belcotax on Web. De aanmaak van de data voor deze commissiefiches wordt op deze pagina in detail beschreven.

Zodra de data aangemaakt en/of ingevoerd zijn in de Mercator-interface, hoeft u nog enkel op deze knop te klikken om een XML-bestand in Belcotax on Web-formaat te genereren.

bouton_belcotax_n

Daarop verschijnt een dialoogvenster waarin u de gegevens kunt invoeren die in dit bestand moeten voorkomen:

  • de naam van de indiener;
  • zijn e-mailadres.

Het vakje "Alle voorgaande aangiftes annuleren" mag enkel worden aangevinkt indien het bestand alle eerder ingediende aangiftes annuleert en vervangt. Opgelet: de Administratie raadt aan om correcties aan te brengen met behulp van de onlinetools, en niet deze methode te gebruiken.

Zodra het XML-bestand is gecreëerd, laadt Mercator automatisch de pagina waarop deze aangifte kan worden ingediend.

attention U dient zich voorafgaand te registreren als werkgever op de site van de Sociale Zekerheid om een lokale beheerder in te stellen (de volledige procedure om een wachtwoord te krijgen van de Sociale Zekerheid neemt ongeveer een tiental dagen in beslag).

De procedure voor de beveiligde toegang tot Belcotax on Web  wordt beschreven in de handleidingen op deze site (Merctor levert geen support voor deze procedures).

Zodra u correct bent verbonden met de site, gaat u als volgt te werk:

  • klik links op "Verzenden als bestand";
  • klik net daaronder op "Voorbereiding";
  • klik op de knop "Bladeren" en selecteer het XML-bestand dat Mercator net heeft aangemaakt;
  • klik op de knop "Omzetten".

Indien deze conversie fouten oplevert, moet u ze corrigeren in de Mercator-interface en de procedure opnieuw starten. In het andere geval hoeft u enkel nog te klikken op de ICI-link en de verdere instructies op de site te volgen.