U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Aanpassing van btw-nummer naar ondernemingsnummer

0000000727     -      20-09-2015
Verouderd

Sinds 1 juli 2003 vervangt de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) 2 voormalige instellingen, nl. het Handels- en Ambachtsregister en de Kamer voor Ambachten en Neringen. Sinds die datum krijgen nieuwe ondernemingen niet langer zowel een handelsregisternummer als een btw-nummer en een RSZ-nummer, maar één enkel ondernemingsnummer.


Hoe ziet het ondernemingsnummer eruit?

Dit nummer telt tien cijfers (niet langer negen) en begint met een 0 of 1.

Voor bestaande ondernemingen met een btw-nummer

Het ondernemingsnummer is dit btw-nummer, voorafgegaan door een 0. Bv. een onderneming met btw-nummer "576.890.161" krijgt het ondernemingsnummer "0576.890.161". De eerste 0 moet niet verplicht worden vermeld bij gebruik van dit nummer.

Voor bestaande ondernemingen die geen btw-nummer hebben, maar wel een nummer bij het Rijksregister van Rechtspersonen

Het ondernemingsnummer is dit rechtspersoonnummer, voorafgegaan door een 0. Bv. een onderneming met het rechtspersoonnummer "456.789.034" krijgt als ondernemingsnummer "0456.789.034". Ook hier moet de eerste 0 niet verplicht worden vermeld bij gebruik van dit nummer.

Voor bestaande ondernemingen die geen btw-nummer en geen nummer bij het Rijksregister van Rechtspersonen hebben

De KBO zal hen automatisch een ondernemingsnummer beginnend met 0 toekennen.

Voor nieuwe ondernemingen

Zij krijgen een ondernemingsnummer toegekend dat begint met 0 of 1 bij hun inschrijving aan een ondernemingsloket.Concreet betekent dit voor Mercator dat het algoritme voor de geldigheidscontrole van dit nummer aangepast moet worden. Deze aanpassing is doorgevoerd sinds versie 4.3.

U hebt deze versie nodig om bijvoorbeeld de gegevens te kunnen invoeren van een klant waarvan de onderneming na 1 juli 2003 werd opgericht. Dergelijke situatie zal steeds vaker voorkomen, vandaar dat het ons meer dan relevant lijkt om uw Mercator-versie te updaten.

Om het beheer van het ondernemingsnummer te activeren

U hoeft enkel JA te vermelden in "Extra / Opties / Overige / Ondernemingsnummer gebruiken". Opgelet: deze optie kan enkel worden geactiveerd als de aan Mercator gelinkte boekhoudsoftware ze ondersteunt. Na activering van deze optie moet u de bestaande btw-nummers onmiddellijk aanpassen

Bestaande btw-nummers aanpassen
 

 • In de SQL-versie: voer via Extra / Prompt Fox / tabblad SQL het volgende script uit:

  update cli set c_num_tva=left(c_num_tva,2)+'0'+substring(c_num_tva,3,99) where left(c_num_tva,2)='BE'
  update fou set f_num_tva=left(f_num_tva,2)+'0'+substring(f_num_tva,3,99) where left(f_num_tva,2)='BE'

  Lijn 2 moet niet worden uitgevoerd in de versies MSHOP, MCD en MREST.


 • In de klassieke versie: voer via Extra / Prompt Fox het volgende script uit:

  select cli_x
  replace c_num_tva with left(c_num_tva,2)+'0'+substr(c_num_tva,3,99) for left(c_num_tva,2)='BE'
  select fou_x
  replace f_num_tva with left(f_num_tva,2)+'0'+substr(f_num_tva,3,99) for left(f_num_tva,2)='BE'
  =stop('OK !')

  De lijnen 3 en 4 moeten niet worden uitgevoerd in de versies MSHOP, MCD en MREST.


De pagina die u wenst te bekijken heeft betrekking op een versie van Mercator die commercieel niet meer beschikbaar is en niet meer wordt ondersteund.

Mercator is een applicatie .net en maakt gebruik van een database SQL Server. De gegevens op deze pagina stemmen niet overeen met deze eigenschappen.