U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Gezamenlijk locatiebeheer met lotbeheer

0000002846     -      26-03-2020

Het beheer van de locaties vertoont een zeer specifieke integratie wanneer het gepaard gaat met het beheer van de loten. Stricto sensu, locatiebeheer sluit Lotbeheer uit en vice versa. Het is daarom niet mogelijk om een beweging (een opname van LIGNES_V / A / D) tegelijkertijd te associëren met een Lot en met een Locatie.

Met Mercator kunt u echter tegelijkertijd Lotbeheer en Locatiebeheer voor een artikel activeren.

emplacements_lots_nl

In dit geval is het beheer van de locaties zoals beschreven op deze pagina uitgeschakeld, maar is er een ander mechanisme geïmplementeerd: de loten kunnen direct aan een locatie worden gekoppeld. Qua database zijn het dus niet meer de lijnen met bewegingen in het Commercieel beheer die aan een locatie zijn gekoppeld, maar de records in de tabel ARTLOT.

article_lots_emplacements_nl

In de documenten van het Commercieel beheer voegt Mercator bij het invoeren van een artikel met lotbeheer en locatie een kolom toe aan de interface van het opvragen van de loten, zodat u de locatie kunt zien waar elk lot zich bevindt.

Standaard bevat het scherm van het bestand van de loten het raster met de StandardGridId Lots op een tabblad "Lots". Hiermee kunt u de loten op deze locatie bekijken en de vrije informatie wijzigen.

lots_dans_sig_emplacements_nl


Aanvullende consistentieregels

Naast de consistentieregels die op deze pagina zijn gedefinieerd, zijn, wanneer Lotbeheer tegelijkertijd met Locatiebeheer wordt gebruikt (opties LOTS en MPLACE aanwezig in de voucher), ook de volgende regels van toepassing :

  • Als het artikel met Lotbeheer zich op locatie bevindt, moeten alle loten worden gekoppeld aan een bestaande locatie in het magazijn dat in het lot is gespecifieerd.
  • Als een artikel met Lotbeheer geen locaties beheert, kan er geen lot worden geassocieerd met een locatie (artlot.id_lot = null)
  • In de tabellen LIGNES_V, LIGNES_A en LIGNES_D kunnen er geen records zijn waarbij zowel ID_LOT als ID_MPLACE niet null zijn. Met andere woorden, in de bewegingen van het Commercieel beheer is het niet mogelijk om zowel een lot als een locatie te definiëren.

Dit vereist dat bij een installatie van het beheer van de locaties in een map die al gebruik maakt van het Lotbeheer, het noodzakelijk is om alle loten van de artikels met Locatie aan een Locatie toe te wijzen. Dit kan gedaan worden door een request als dit :

update ARTLOT set id_mplace='...'
from STOCK
where (artlot.id_art=stock.s_id)
and (stock.s_mplace=1) and (artlot.id_mplace is null)

Door te vervangen … door de ID van een Locatie.