U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Herberekenen van LPA, GGPA of de kostprijs in gepersonaliseerde kolommen

0000003091     -      18-04-2024

U kan de LPA (laatste aankoopprijs), GGPA (gewogen gemiddelde aankoopprijs) of de kostprijs herberekenen via Tools > Geavanceerde Tools > Commercieel beheer. Tijdens normaal gebruik van Mercator mag deze functie niet gebruikt worden. Mercator 10.10 of later maakt het echter mogelijk om deze waarden opnieuw te berekenen en het resultaat te bewaren in een specifieke kolom van de STOCK tabel. Dit maakt het mogelijk om de respectievelijke kolom intact te laten (respectievelijk S_DPA, S_PMPA en S_PRIX_REV) en een resultaat te verkrijgen dat later kan gebruikt worden.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een GGPA op een eerdere datum te berekenen (bijvoorbeeld 31 december van het voorgaande jaar) en deze vervolgens te gebruiken in een inventarisatie op deze datum.

Deze kolom moet gemaakt worden van het type float of decimal.

alter table STOCK add S_PMPA_2021 float not null default 0

Hierna is het nodig om Mercator te herstarten. Dit zal de nieuwe kolom erkend maken.

Vervolgens kan u de gebruikelijke herberekeningsfunctie uitvoeren (waarschuwingen zijn in dit geval minder belangrijk) als u volgend veld aanvult met de naam van de gewenste bestemmingskolom:

PMPA_custom_n

 

Opmerking: men kan nog steeds de standaardfunctie uitvoeren (het herberekenen van S_DPA - S_PMPA en S_PRIX_REV) door het veld leeg te laten.

target_col_blank_nl


Sinds versie 11.0 van Mercator is het mogelijk om in dit veld een kolom van tabel DISPO aan te geven. Hierdoor kunnen waarden per depot worden berekend. Daarvoor is het nodig:

  • een depot in de vervolgkeuzelijst in te kiezen
  • een numerieke kolom waarvan de naam begint met DISPO. in te geven.

Zie ook : Automatisering van de herberekening van LPA, GGPA en kostprijs