U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Geautomatiseerde herberekening van LPA, GGPA en kostprijs

0000003223     -      07-06-2024

Mercator 11.0 of later maakt de automatisering van het opnieuw berekenen van de laatste aankoopprijs,  de gewogen gemiddelde aankoopprijs en de kostprijs mogelijk.  Deze herberekeningen konden al handmatig worden uitgevoerd via het menu "Tools > Geavanceerde Tools > Commercieel Beheer > Herberekening ...". Nu toont het dialoogvenster dat op deze locatie beschikbaar is, deze extra knop:

recalcul_planifie_n

Een klik op deze knop zal geen herberekening uitvoeren, maar zal het plannen van de uitvoering van de SQL-query die deze herberekening uitvoert mogelijk maken. Mercator toont een tweede dialoogvenster waarmee u de frequentie kunt instellen waarmee deze query wordt uitgevoerd. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om deze gegevens 's nachts te herberekenen.

planning_n

 

Als je verschillende berekeningen wilt uitvoeren, bijvoorbeeld de GGPA voor verschillende magazijnen, hoef je alleen de bewerking te herhalen en telkens de gewenste parameters op te geven. Het is noodzakelijk om de activering van deze verschillende query's correct te plannen, met name door ze in de tijd te spreiden

Voor het gepland uitvoeren van een query moet SQL Agent geïnstalleerd en actief zijn. Dit is niet beschikbaar op SQL Express en SQL Azure. De SA-login is ook vereist. 

 

Zie ook: 


Overwegingen met betrekking tot real-time berekening of uitgestelde herberekening

Als basisregel worden LPA, GGPA en kostprijs in real-time berekend wanneer aankoopdocumenten worden opgeslagen. Er zijn geen beperkingen aan dit mechanisme zolang de aankopen in strikt chronologische volgorde worden ingevoerd en er geen prijs- of hoeveelheidswijzigingen worden aangebracht in eerder ingevoerde aankoopdocumenten. Als een van deze twee veronderstellingen niet wordt gerespecteerd, kunnen de verkregen resultaten onverwacht of onjuist lijken.

Bijvoorbeeld:

  • De laatste aankoopprijs zal niet langer de "laatste" zijn als de prijs in een eerder aankoopdocument wordt gewijzigd. 
  • De GGPA is een gewogen gemiddelde. In het geval van een prijs- en/of hoeveelheidswijziging in een aankoopdocument, past Mercator de formule van het gewogen gemiddelde eerst in de tegenovergestelde richting toe alvorens het opnieuw in de positieve richting toe te passen. Per definitie kan het resultaat slechts een benadering zijn.

Gezien de hoeveelheid gegevens waarmee rekening moet worden gehouden, kunnen deze berekeningen niet volledig worden uitgevoerd telkens een aankoopdocument wordt gewijzigd, wat een impact heeft op deze waarden. Daarom is een geplande herberekening zo zinvol.