U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Het beheer van de Dienst-Na-Verkoop DNV

0000000178     -      19-09-2015
Verouderd

Het gebruik van de "DNV" functies binnen Mercator kunnen als volgt worden omschreven :

  • een klant komt met een defect aparaat : via "Historiek Serie n°, is het mogelijk om de oorspronkelijke faktuur terug te vinden.
  • Vervolgens geeft men een herstellingsbestelling in (eventueel in een speciale sekwentie voor DNV). In het ingavescherm komt er, met een klikje op de drukknop die zich in de linker bovenhoek bevindt van het ingaveraster (of CTRL-S) een herstellingsfiche tevoorschijn. Deze fiche is verbonden aan de bestelling in kwestie.
  • het materiaal komt en gaat in herstelling bij de leverancier, ….-> men neemt de bestelling terug men vervolledigt de herstellingsfiche.
  • de klant neemt het herstelde artikel terug : Men wijzigt de bestelling in een leveringsbon of een faktuur.

Op het niveau van de parametrering : :

  • eendert welke sekwentie van Mercator kan als "Dienst Na Verkoop" fungeren door het logisch veld "DNV" aan te kruisen. Dit laat u toe om zowel de bestelling, de levering als de faktuur als DNV te gebruiken.
  • wanneer een sekwentie aangekruist is met DNV, geeft dit de mogelijkheid om de herstellingsfiche te raadplegen of in te vullen.
  • deze herstellingsfiche is 100% instelbaar. Om dit in te stellen: 1) Via het programma TOOLS in de tabel PIEDS_V de gewenste variabelen toevoegen. Deze variabelen moet beginnen met SAV_ 2) Via de sekwentie klik op de drukknop voor de instelling van de schermen. In het raster van de DNV kan men de verschillende aangemaakte velden in PIEDS_V oproepen en definiëren qua plaats,omschrijving, lengte,….

Mercator kan volgende specifieke variabelen beheren :

  • SAV_ID_FOU C(10) : Verbinding naar de leverancier (in verkoopdokument)
  • SAV_ID_CLI C(10) : Verbinding met een klant (bij een aankoopdokument)
  • SAV_ID_ART C(10) : Verbinding met een artikel

Indien het veld SAV_ID_FOU in de tabel PIEDS_V bestaat, wordt er automatisch een tabblad DNV aangemaakt in de fiche van de Leveranciers. Dit geeft de mogelijkheid om de dokumenten van de klanten te zien die betrekking hebben op die bepaalde leverancier. (Voorbeeld: Een bepaalde herstellingsbestelling van een bepaalde klant wordt naar die welbepaalde leverancier toegestuurd) Indien het veld SAV_ID_CLI in de tabel PIEDS_A bestaat, wordt er automatisch een tabblad DNV aangemaakt in de fiche van de klanten. Dit geeft de mogelijkheid om de dokumenten van de leveranciers te zien die betrekking hebben op die bepaalde klant. (Voorbeeld: Een bepaalde herstellingsbestelling van een bepaalde leverancier wordt voor die welbepaalde klant toegestuurd) De "DNV" functies vereisen de juiste installatiecodes evenals het bestand "MercatorSav.app" (cf. module-dnv-mercatorsav.app-legacy-en-aruba-versies.html).De pagina die u wenst te bekijken heeft betrekking op een versie van Mercator die commercieel niet meer beschikbaar is en niet meer wordt ondersteund.

Mercator is een applicatie .net en maakt gebruik van een database SQL Server. De gegevens op deze pagina stemmen niet overeen met deze eigenschappen.