U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Het versturen van elektronische facturen per mail in Peppol-compatibel formaat

0000002719     -      10-09-2022

Gezien de ontwikkelingen en toekomstige verplichtingen moedigen we onze gebruikers aan om deze documenten liever via het Peppol-netwerk te verzenden en niet per e-mail.Mercator 10.1 of hoger laat ons toe om facturen uit het commercieel beheer te versturen per mail in een elektronisch formaat.


XML > UBL (Invoice/Credit Note) > EN16931 > BIS 3.0 Billing

Om te beschikken over deze functionaliteit, moet men de kolom C_EINVOICE1 char(30) toevoegen in de tabel CLI.Vervolgens moet de klantenfiche gewijzigd worden. Hierin moet men een combobox toevoegen die dit veld gebruikt als bron. Mercator voegt vervolgens dit item toe in het menu "Bestand".

Dit menu laat ons toe om facturen te verzenden die voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Het veld C_EINVOICE1 voor de huidige klant moet BIS3 via Mail
 • De factuur of creditnota is reeds bewaard en is dus zeker genummerd.
 • Het regime van de klant is niet "BTW Inbegrepen" (het BTW-nummer van de klant moet vervolledigd worden)
 • De factuur bevat geen korting op hoofdingsniveau
 • Een afdrukmodel zal minstens 1 PDF-duplicaat dupliceren die opgenomen wordt in het XML-bestand.
 • De bankrekening van de zender wordt weergegeven in de zone "Bank" in "Tools-Identificatie" onder de vorm van "IBAN:BIC"

Deze functionaliteit genereert het XML-bestand dat overeenkomt met de elektronische factuur. Dit bestand wordt toegevoegd als bijlage aan de email die voorbereid zal worden. Een PDF-versie van elk examplaar zal ook toegevoegd worden.

Indien men wenst om automatisch een elektronische factuur op te maken vertrekkende van de validatie van een factuur (of creditnota), moet men de OutputSelector installeren, en deze configureren met minstens een kopie met "eInvoice" als uitgangspunt.

Standaard produceert Mercator een bestand conform met de normen die hieronder opgenomen zijn. Het biedt standaard de volgende mogelijkheden:

 • Indien de leverklant geïnstalleerd is (ID_CLI_LIV) en deze verschillende is van de facturatieklant, zal Mercator een blok "cac:Delivery" toevoegen met hierin het leveradres.
 • Voor het factuur zal het veld "Référence" gebruikt worden om het blok "cac:OrderReference" te voeden (Bestelnummer, Aankoopnummer)
 • Voor een creditnota, zal het veld "Référence" gebruikt worden om het blok "cac:InvoiceDocumentReference" te voeden, het is te zeggen de referenctie van de factuur waarop men een creditnota maakt.
 • De volgende regimes zijn gekend (normaal, vrijgesteld, medecontractant en EEG), deze worden correct behandeld met betrekking het verzenden van de BTW-gegevens.
 • De verschillende genoemde PDF-kopijen waarvan het afdrukmodel uit de sequentie toegevoegd wordt als "cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject". Het is verplicht om minstens één PDF-bestand toe te voegen.
 • De eventuele OGM die gelinkt is aan de factuur wordt meegegeven in de vorm van "cbc:InstructionID" en "cbc:PaymentID".
 • Verzendkosten kunnen afzonderlijk vermeld worden in het blok "cac:AllowanceCharge" in de hoofding. Hiervoor moet men de optie EINV_PORT aanvullen met de waarde van S_ID van het artikel "Verzendkosten".
 • Een korting wordt ook behandeld in de hoofding in het veld "cac:AllowanceCharge".
 • De kortingen op lijnniveau worden gegenereerd in het veld "cac:AllowanceCharge", met inbegrip van de eventuele kortingen 2, 3 en 4.
 • De serienummers en lotnummers worden meegenomen in het blok "cac:ItemInstance"

Het is essentieel om goed te begrijpen dat alle aanpassingen in het afdrukmodel van de factuur ook uitgevoerd moeten worden in het elektronische model. Zoals voor een geprinte factuur, wordt dit gedaan in de instellingen van Mercator. Hiervoor moet de BillingEngine over de 3 volgende elementen beschikken:

 • EinvNodeAdding : Bij het toevoegen van elke node in de XML-structuur. Door e.Cancel op true te zetten, heeft men de mogelijkheid niet om een knooppunt toe te voegen.
 • EinvNodeAdded : wanneer de node toegevoegd is aan de XML-tree
 • EinvFileCreating : wanneer de XML-tree klaar is, net vóór het genereren van het XML-bestand. De property e.FileName geeft ons de mogelijkheid om de bestandsnaam te wijzigen van het bestand dat geproduceerd zal worden.

We verwijzen naar deze pagina voor voorbeelden van configuraties...


eFFF (forum for the future) is een belgo-belgische substandaard die verouderd is en die geen reden heeft om te bestaan onder bijna wereldwijde normen.

BE eFFF 30 via Mail mag daarom niet meer worden gebruikt.


Indien u dit wilt aanpaseen, zoals bijvoorbeeld de tekst van de email. Volstaat het om volgende customizer toe te passen.

Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using System.Windows.Forms;
using MercatorApi;
using MercatorExtensions;


namespace Billing
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.IBillingEngineCreated, MercatorUi.ICustomizers.IBillingEngineClosed
    {

        public void BillingEngineCreated(MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine BillingEngine)
        {
            BillingEngine.BeforeSendMail += new MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine.BeforeSendMailEventHandler(BillingEngine_BeforeSendMail);
        }

        public void BillingEngineClosed(MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine BillingEngine)
        {
            BillingEngine.BeforeSendMail -= new MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine.BeforeSendMailEventHandler(BillingEngine_BeforeSendMail);
        }

        void BillingEngine_BeforeSendMail(object sender, MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine.BeforeSendMailEventArgs e)
        {
            if (e.Context == MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine.BeforeSendMailEventArgs.ContextEnum.eInvoice)
            {
                e.Content = "U vind in deze email uw factuur in elektronisch formaat(eFFF). U kan deze eenvoudig importeren in uw boekhoudsoftware.";
            }
        }


    }
}