U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Interactieve import

0000002178     -      15-01-2024

De module "Interactief importeren" van Mercator is een optie. Ze kan gelinkt worden aan één of meer Excel/XML-bestanden en maakt het mogelijk om artikelen op vraag in te voeren in Mercator. (verwar deze module niet met het standaard importeren van bestanden waarbij een volledig bestand in één keer in de signaletieken geladen kan worden)

De opmaakregels voor het Excel/XML-bestand zijn identiek aan de regels voor een standaardimport. Cfr. importeren-van-excel-of-xml-bestanden-in-de-informatiebestanden.html.

Stap 1

Het gegevensbestand installeren: via het menu "Tools > Externe artikelgegevens installeren" zal de gebruiker zijn Excel/XML-bestand kunnen laden en vervolgens opslaan in een aangepast formaat voor later gebruik. Bij deze handeling wordt de samenhang van het bestand gecontroleerd (idem standaardimport). De gebruiker zal het resultaat van deze conversie kunnen opslaan onder een zelf gekozen naam.

Aangezien dit bestand de creatie van nieuwe artikelen betreft, is de kolom S_MODELE verplicht. De eerste kolom moet S_ID, S_CLE1, S_CLE2 of S_CLE3 zijn.

Aan het eind van deze installatie stelt Mercator voor om de artikelen in het geïmporteerde bestand en de al bestaande artikelen in de Mercator-signaletiek te updaten.

Stap 2

Via het menu "Beheer > Externe artikelinput" zal de gebruiker een artikel uit het externe bestand kunnen selecteren. Deze zoekopdracht verloopt ofwel aan de hand van de indexzoekfunctie (snel) in de eerste kolom, ofwel met behulp van de jokertekens *? voor een veld naar keuze. Via een venster van het "browse"-type kan men het artikel vrij kiezen.

Als een document in verwerking is (verkoop of aankoop), wordt het artikel ook toegevoegd aan dit document.

De sneltoets voor dit menu-item kan ingesteld worden via "Extra > Opties > Input".


De externe bestanden krijgen in twee tabellen op de SQL-server materiële vorm:

 • STOCK_IMP_nom_libre
 • ARTFOU_IMP_nom_libre

De tweede tabel wordt enkel aangemaakt indien de velden van ARTFOU geïmporteerd worden.
Standaard is de 'vrije benaming' gelijk aan de naam van het geïmporteerde Excel-bestand. Deze naam kan bij de installatie van het externe bestand worden gewijzigd.

STOCK_IMP_nom_libre heeft dezelfde structuur als de STOCK-tabel, maar herneemt enkel de bestaande kolommen in het Excel-bestand. Hetzelfde geldt voor ARTFOU_IMP_nom_libre in vergelijking met ARTFOU. De structuur neemt de indexen, eventuele foreign keys en de standaardwaarden over (de indexen zijn essentieel om later opzoekingen in deze tabellen uit te voeren).

De import als dusdanig wordt uitgevoerd door de bestaande procedure: Sig.Import(). Dat betekent dat de import in bulkmodus beschikbaar is (in overeenstemming met de eigen beperkingen van deze import).

In het menu 'Extra' treft u nu 'Externe artikelgegevens' (en niet langer 'Externe artikelgegevens installeren') Met behulp van dit scherm kan u alle reeds geïnstalleerde bestanden weergeven, wissen of toevoegen.

Het invoegen van artikels uit externe bestanden gebeurt nu via dit dialoogvenster ("Beheer > Extern Artikel Invoegen") :

import_interactif_nl

dit beschikt over de volgende kenmerken en functies:

 • de namen van de kolommen zijn niet langer A, B, C, maar wel de naam van het veld of een meer 'gebruiksvriendelijke' benaming.
 • Indien de gebruiker met de muis over de 'gebruiksvriendelijke' benaming gaat, dan krijgt hij een tootip met de benaming van het veld.
 • In de tekstvakken hebben we dezelfde codeerafspraken als in de filtermodus van het informatiebestand
  • = start van de sleutel
  • Sleutel : opzoeken gebeurtenis
  •  ...: opzoeken between
 • Er zijn combo's voor de rayons, families, subfamilies, type gamma's en gammanummeringen. Deze combo's worden onderling gesynchroniseerd. (Vb. Rayon -> Families)
 • Er kan een zoekbewerking uitgevoerd worden door de criteria aan de hand van de voorwaarde 'en' en 'of' te combineren.
 • Indien geen criterium wordt ingegeven, vraagt Mercator of u het volledige bestand wenst te zien (het aantal weergegeven records vormt geen probleem: zie paging onder)

De selectie van de gewenste record gebeurt vervolgens via een venster met rooster dat indien nodig over een pagineringsysteem beschikt. Deze paginering werkt op dezelfde wijze als deze in de bladerlijsten van de informatiebestanden.


Sinds versie 11.0

Met de optie "Extern artikel invoegen: ingevoegd art. verwijd." (id = IMP_DELORI) kunt u bepalen of het artikel na het invoegen in een document uit de externe tabel moet worden verwijderd.

 • JA: het artikel wordt verwijderd
 • NEE: het artikel wordt niet verwijderd
 • ASK-CHECKED: een selectievakje dat de verwijdering mogelijk maakt, wordt weergegeven en is standaard aangevinkt
 • ASK-UNCHECKED: een selectievakje dat de verwijdering mogelijk maakt, wordt weergegeven en is standaard uitgeschakeld

IMP_DELORI_nl