U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Meertalig beheer van eenheden

0000003129     -      15-02-2023

De eenheden worden beheerd via "Tools / Setup / Eenheden". Standaard ondersteunt dit scherm slechts één taal. Sinds versie 10.10 van Mercator is het mogelijk om bijkomende talen toe te voegen. Daartoe moet een char(20) kolom genaamd NOM gevolgd door de naam van de taal worden toegevoegd.

Om bijvoorbeeld een Nederlandse vertaling toe te voegen, wordt deze kolom toegevoegd:

alter table UNITES add NOMN char(20) not null default ''

Activeer dan gewoon het mechanisme voor het automatisch toevoegen van kolommen door AutoAddCustomColumns in te stellen in het scherm "Tools / Setup / Rasters-Customizers" voor het raster "Unites". De kolomtitel kan worden gewijzigd via de eigenschap Header van een kolomregel.


In de commerciële beheersdocumenten kan het nodig zijn in LINES_V en/of LINES_A de kolom S_UNITE toe te voegen.

alter table LIGNES_V add S_UNITE char(20) not null default ''

Standaard wordt deze kolom gevuld met de waarde van S_UNITE voor het item dat wordt ingevoegd. Echter als de kolom in de tabel UNITES wordt gevonden en die overeenkomt met de taal van de klant/leverancier én de vertaling niet leeg is, dan wordt deze in de rij van het verkoop- of aankoopdocument geplaatst.


Opmerkingen :

  • In de keuzelijsten van de artikelfiche wordt de vertaling weergegeven volgens de taal van de gebruiker. De in de STOCK-tabel opgeslagen waarde is echter altijd de "basis"-naam.
  • In de tabel UNITES hoeft geen kolom voor de "basis"-taal te worden toegevoegd, aangezien de kolom NOM altijd standaard wordt gebruikt.