U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Openen en sluiten van de kassa

0000002436     -      16-03-2022

Mercator 8.6 of hoger bevat de functionaliteiten "Kassa openen" en "Kassa sluiten", die de gebruiker toelaten om een telling uit te voeren, per valutaire-eenheid (biljet,muntstuk) in de kassa. Indien er een verschil wordt gevonden in de theoretische Kassa ven Mercator, moet men met een kasbeweging het theoretisch bedrag overschrijven met het getelde bedrag.

CDe opening en afsluiting bevatten geen betaalwijze "CASH". Deze betaalwijze is gedefinieerd in de optie "Ingave - Cash betaalwijze" (default-waarde=1)

Vooraleer deze functie beschikbaar is, moet men de kolom "Biljetten en munten" aangevuld worden op het niveau van overeenkomstige valuta. ("Tools - Setup - Betalingswijzen). Ter herinnering, deze kolom moet de verschillende beschikbare biljetten en munten bevatten van de munteenheid, gescheiden door het |-teken.

Bovendien, kan men op munt-niveau in de kolom "Max verschil" gaan bepalen wat het maximum verschil mag zijn tussen de theoretische en fysieke kassa. Indien men dan verschillen tegenkomt die kleiner zijn dan het maximale verschil, zal men hier geen melding over geven.

In de tabel HISCAISS, zijn de registraties overeenstemmend met openingen en sluitingen in de kolom Journal.

  • Open
  • Close

Let op, dat deze functie rekening houdt met het feit of de gebruiker de kassa al dan niet kan bekijken.

  • Als de gebruiker het getelde bedrag en het kasverschil kan weergeven
  • Als de gebruiker de kasbedragen niet kan visualiseren, verschijnt er een berichtvenster met hierin het bericht dat het maximale verschil is overschreden.

De validatie van dit scherm veroorzaakt een afdruk van een document, dat als een som van de kasmiddelen kan worden beschouwd. Dit document is aanpasbaar door de gebruiker (CashOpeningClosing.repx)

Deze functionaliteit zal idealiter gebruikt worden in combinatie met de toegangscontrole op de kassa.

Opmerkingen :

  • Het menu "Beheer - Kassa staten" laat ons toe om de status van de verschillende laden of de globale kassa (Opening, sluiting en onbepaald) te visualiseren.
  • De opening of sluiting van de kassa wordt gelijktijdig gedaan voor alle valuta.

Mercator stelt een methode voor die ons toelaat om de staat van de kassa te weten of de staat van een kassa lade op een gegeven datum: xCashDrawerState. De 2 handtekeningen van deze methode zijn:

Zoom
public enum CashDrawerStateEnum
{
    Open, Closed, Indeterminate
}

public static CashDrawerStateEnum xCashDrawerState(DateTime date)
public static CashDrawerStateEnum xCashDrawerState(int cashDrawer, DateTime date)

Het resultaat zal onbepaald zijn indien de raadpleging van de tabel HISCAISS een SQL-fout veroorzaakt heeft.

Deze methode bevindt zich in MercatorController.xFunctions van MercatorTunnel.dll