U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Toegangscontrole op kassa's

0000002438     -      23-06-2016

Mercator 8.6 biedt toegangscontrole functionaliteiten op kassa's. Dit voorkomt alle kasbewegingen (verkopen, ontvangsten, kasdepots, bankstortingen,...) indien de kassa op datum van de kasbewegingen niet open is. Dit toegangsbeheer kan worden toegepast op de gehele kassa of enkel op de lade.

De toegangscontrole op de kassa wordt geactiveerd wat wijst op een waarde die overeenkomt met het minimum in de opties "Encodage - Toegangscontrole" (STRICTCASH).

Eens deze optie geactiveerd is, zijn de velden DATE en TIROIR van documenten die een impact kunnen hebben op de kassa niet meer wijzigbaar. Indien men wenst om de datum van een document te veranderen naar een andere datum, moet men de optie "Moment vastleggen" gebruiken (via het menu bestand). Mercator bepaalt of een sequentie invloed heeft op de kassa, indien:

  • het type kleiner of gelijk is aan 3 of gelijk is aan 5 (ontvangsten-betalingen)
  • indien het scherm het object "Payments" bevat, of indien de standaardbetaalwijze is aangeduid.

De kassa (of de kassa-lade) kan geopend of gesloten worden via de open- en sluitfunctionaliteiten van de kassa.

Opmerkingen :

  • Toegangscontrole op de kassa wordt uitgevoerd op basis van de datum. Het uur wordt niet in rekening genomen.
  • Het is mogelijk om meerdere malen een kassa te openen op dezelfde dag, indien de kassa correct is afgesloten.
  • Het menu "Beheer - Kassa" toont de staat van de kassa of kassalade.
    • In een extra kolom "Status", worden de details van meerdere laden weergegeven.
    • In andere gevallen (met uitzondering van de som van de laden) staat dit in de titel van het venster.