U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Rekening houden met de volgorde van de rijen in Extra > kortingen

0000002336     -      11-10-2021

Vanaf Mercator 10.9 moet u deze informatie raadplegen.

In tegenstelling tot de legacy versie wordt bij het zoeken naar een korting op de verkoopprijs de volgorde van de lijnen in acht genomen om de prioriteit van de toepassing van kortingen, die beschikbaar zijn in “Tools > Kortingen”, te bepalen. Tot gevolg moet worden opgemerkt dat de rijen van boven strenger zijn en de rijen beneden veel algemener zijn.

Bijvoorbeeld : : Als er voor één afdeling de klanten van de “XYZ” categorie 20% korting hebben en de andere 10% , dan moet men eerst de lijn met 20% plaatsen en vervolgens die van 10% , omdat de rij met de categorie “XYZ” strenger is dan de rij zonder criteria op het klanten niveau. Als het omgekeerde gebeurt dan vind Mercator of die rij zonder criteria voldoet aan de selectie en de selectiecriteria.

Dit is een gewenste verandering van de legacy versie die is ontstaan door het feit dat, in de legacy versie, prioriteiten beheren tussen de lijnen ondoorzichtig en zeer verwarrend was. De volgorde in legacy was in wezen afhankelijk van de volgorde waarin de Mercator programmeur de zoekcode organiseerde. Daartegenover heeft de gebruiker in Aruba de volledige controle over de prioritering van de lijnen.