U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Roosters toevoegen in de signaletieken

0000000719     -      09-10-2015
Verouderd

Sinds versie 4.2 kunnen in Mercator roosters toegevoegd worden aan alle Mercator-signaletieken. In de modus scherminstelling (cfr. parametrering-van-de-signaletieken-toevoegen-van-tabbladen-en-velden.html) kan men door rechts te klikken het commando add grid selecteren.

Elk rooster is het resultaat van een SQL-verzoek in de databank. Dit verzoek is vrij en kan verwijzen naar tabellen die niet behoren tot de standaarddatabank van Mercator.

Voorbeeld voor de signaletiek "klanten": maandtotaal verkopen voor actuele klant:

  • in standaardmodus: select month(date) as mois,sum(net_fb) as tot_ca from pieds_v where (id_cli=m.c_id) and (year(date)=year(date())) group by mois
  • in SQL-modus: select month(date) as mois,sum(net_fb) as tot_ca from pieds_v where (id_cli=?m.c_id) and (year(date)=year(date())) group by month(date)

Het resultaat wordt altijd weergegeven in "alleen-lezen"-modus. Met andere woorden: de gebruiker kan het resultaat van het verzoek niet wijzigen.

Het verzoek wordt pas uitgevoerd als de gebruiker het tabblad met het rooster dat bij dit verzoek hoort, activeert. Dit om de prestaties van de Mercator-interface te optimaliseren. Het rooster wordt vernieuwd telkens de gebruiker naar een volgende fiche gaat.

Telt het verzoek meer dan 200 karakters, dan volstaat het de structuur van de CTL-tabel te wijzigen door het type van het veld EXPR te veranderen in MEMO.

attention Gelieve deze pagina te lezen alvorens voor het veld EXPR de wijziging van het veldtype door te voeren.


Met de tweede knop in het scherm voor de parameterinstelling van het rooster (hamer en Engelse sleutel) kunt u een script bepalen voor de lay-out van het rooster. Dit script is standaard leeg en kan ook perfect leeg blijven. In dat geval past Mercator een automatische lay-out van het rooster toe. Indien u van deze automatische lay-out wenst af te wijken, kan een Xbase-script ingevoerd worden; dit baseert zich op eigenschappen van het "grid"-object in Visual FoxPro (zie de Visual FoxPro-handleiding).

Voorbeeld script:

.rowHeight=40
.column1.width=150
.column4.addObject('editbox1','editbox')
.column4.sparse=.F.
.column4.currentControl='editbox1'

Dit script genereert de volgende lay-out:

  • rijhoogte: 40 pixels
  • breedte kolom 1: 150 pixels
  • kolom 4: weergave van een object van het type "memo" in plaats van een standaardveld.

Telt het script meer dan 200 karakters, dan volstaat het de structuur van de CTL-tabel te wijzigen door het type van het veld GRIDSCRIPT te veranderen in MEMO.De pagina die u wenst te bekijken heeft betrekking op een versie van Mercator die commercieel niet meer beschikbaar is en niet meer wordt ondersteund.

Mercator is een applicatie .net en maakt gebruik van een database SQL Server. De gegevens op deze pagina stemmen niet overeen met deze eigenschappen.