U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Uitleg met betrekking tot de SQL-functionaliteiten onder Geavanceerde tools

0000002790     -      19-06-2019

De geavanceerde tools van Mercator bevatten een reeks functionaliteiten die betrekking hebben op de SQL-database. Ze zijn te vinden onder “Tools - Geavanceerde tools – SQL Database”.

Update

Dit menu-item forceert een update van triggers, functies en stored procedures. De broncode van al deze elementen bevindt zich in de assemblies van Mercator. Via deze functie wordt de versie uit de assemblies terug opgeladen in de SQL-database. Deze update wordt automatisch gestart bij het opstarten van Mercator, Mercator weet wanneer dit uitgevoerd moet worden. (Je ziet dit aan de progressiebalk onderaan het scherm)

Wanneer te gebruiken?

In principe moet je dit nooit gebruiken, maar je zal dit nodig hebben wanneer een SQL-error aangeeft dat er een functie of een stored procedure ontbreekt. Zelfs wanneer u manueel een tabel aanmaakt, kan het zijn dat deze tabel triggers moet bevatten. Deze triggers worden geïnstalleerd door deze functie.

 

Structuur controleren

Dit menu-item voert een controle uit op een reeks elementen uit de SQL-database: constraints, primaire sleutels, indexen, vreemde sleutels,… Het maakt een SQL-script aan. We raden elke gebruiker van Mercator aan om het script, dat voorgesteld wordt door Mercator, te begrijpen. Indien nodig kan dit script opgedeeld worden in afzonderlijke delen, om problemen afzonderlijk te corrigeren. Men spreekt van een gezonde situatie wanneer er geen script voorgesteld wordt.

Wanneer te gebruiken?

 • Telkens wanneer er een tabel of kolom toegevoegd wordt aan de Mercator-database. Zo voegen we bijvoorbeeld een optioneel veld toe dat Mercator zal indexeren om goede prestaties te garanderen.
 • Wanneer men twijfelt aan de werking van Mercator, moet dit punt oké zijn alvorens men support aanvraagt bij Mercator.

 

Combobox verifiëren

Dit menu-item laat u toe om de afgebeelde waarden van dropdowns te verifiëren met bestaande waarden in de databasedatabase. Meer info op deze pagina.

Wanneer te gebruiken?

Van zodra er een wijziging is in de lijst met mogelijke waarden die aan de combobox gekoppeld worden.

 

 

Legacy / Aruba informatie verwijderen

Dit menu-item laat toe om alles te verwijderen wat niet meer gebruikt wordt binnen Mercator Majuro. Het ruimt de tabellen CTL, DOCUM, LISTE, PREFUSER, TOUCHES, ACTIONS,.. op. Het verwijdert verouderde kolommen in de tabellen SEQUENC en RAPPELS. De verouderde stored procedures worden ook verwijdert.

Wanneer te gebruiken?

Eenmalig, na de definitieve en onomkeerbare migratie van Mercator Legacy naar Mercator Majuro.

 

Herindexeren

Dit is een onderhoudsfunctie van de indexen in de database. Op elke tabel zal Mecator volgend script uitvoeren:

alter index all on TABLE REBUILD WITH (ONLINE=OFF)

 

Wanneer te gebruiken?

Indien men vaststelt dat de prestaties van Mercator en men redenen heeft om te denken dat dit wijst op corrupte indexen. Dit moet normaal gedaan worden via een SQL-onderhoudsplan en niet via Mercator.

 

Constraints controleren

Deze functionaliteit voert geen controle uit op het bestaan van constraints in de database, dit wordt gedaan door “Structuur controleren”. Er wordt een controle uitgevoerd op de juistheid van de constraints die in de database aanwezig zijn. Deze controle zorgt ervoor dat SQL Server rekening houdt met de aanwezigheid van constraints tijdens het onderhoudsplan.

Wanneer te gebruiken?

Wanneer blijkt dat de gegevens uit de database niet meer voldoen aan een of meerdere constraints, wat kan leiden tot prestatieverlies. Normaliter wordt dit ondersteund door het SQL-onderhoudsplan, en niet binnen Mercator.

 

Audit 

Zie deze pagina.

 

SQL Files

 • Manager

  Zie deze pagina.

   

 • Supprimer Fichiers Orphelins

  Ce point de menu permet de supprimer les fichiers attachés à des fiches de signalétiques qui, par la suite, ont été supprimées. Le même principe est appliqué pour les fichiers attachés à des actions supprimées par la suite.

   

Update Schema

Dit menu-item laat u toe om de assembly MercatorDatabase.dll aan te maken of up-te-daten. Meer info op deze pagina

Wanneer te gebruiken?

Na het wijzigen van de databasestructuur, bijvoorbeeld na het toevoegen van een kolom. In je C#-code moet je verwijzen naar MercatorDatabase.