U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Beperk de lijst van beschikbare OSS-landen

0000003220     -      11-04-2024

In een verkoopdocument is het mogelijk om het aantal beschikbare landen te beperken in de dropdown gekoppeld aan PIEDS_V.MOSS_CTRY, d.w.z. de lijst van landen voor transacties onder de BTW OSS-regeling. Deze customizer Billing implementeert de interface MercatorUi.ICustomizers.IComboListCustomizer. Het voorbeeld hier beperkt de lijst tot Frankrijk en Luxemburg.

 

Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Windows.Forms;
using MercatorApi;
using MercatorUi;
using MercatorExtensions;
using MercatorDatabase;

namespace Billing
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.IComboListCustomizer
    {

        public void ComboListCustomize(MercatorUi.MovableControls.Interfaces.IMovableComboBoxOrTree combo)
        {
            if (combo.Source == "MOSS_CTRY")
            {
                System.ComponentModel.BindingList<MercatorUi._BaseClasses.MercatorComboItem> items = (System.ComponentModel.BindingList<MercatorUi._BaseClasses.MercatorComboItem>)combo.DataSource;
                foreach (MercatorUi._BaseClasses.MercatorComboItem item in items.Where(i => !string.IsNullOrWhiteSpace(i.Id) && (i.Id != "FR") && (i.Id != "LU")).ToArray())
                {
                    items.Remove(item);
                }
            }
        }
    }
}