U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

BTW-beheer op e-commerce (OSS - commercieel beheer)

0000003014     -      08-04-2024

Vanaf 1 juli 2021 wordt het beheer van BTW op e-commerce naar niet-BTW-plichtigen in andere lidstaten van de Europese Unie (voorheen MOSS) gewijzigd en wordt het OSS (One Stop Shop).
Het gaat om intracommunautaire verkoop "via een systeem dat de verkoop faciliteert" (met name een website) volgens verschillende criteria. Voor meer informatie kunt u deze pagina's raadplegen:


Om over de hier beschreven functionaliteiten te beschikken, moet u :
 • Mercator 10.9 of hoger hebben
 • vallen onder Belgisch of Luxemburgs recht.

 

Configuratie

Om dit beheer op het niveau van commercieel beheer in te richten, moeten deze velden worden toegevoegd : 
alter table CLI add C_MOSS_CTRY CHAR(2) not null default ''
alter table STOCK add S_VATMOSS VARCHAR(MAX) not null default ''
alter table PIEDS_V add MOSS_CTRY char(2) not null default ''
alter table PIEDS_V_ORI add MOSS_CTRY char(2) not null default ''
Indien u over Mercator boekhouding beschikt, gelieve ook deze pagina te raadplegen.

 

Op de klantfiche moet u een vervolgkeuzelijst weergeven voor het toegevoegde veld. Nadat deze instelling is gemaakt, kunt u het juiste land selecteren. Om deze waarde aan te vullen, is het absoluut noodzakelijk dat het gedefinieerde BTW-regime "Normaal" of "Inclusief BTW" is.
In het artikelfiche moet u het object VatMoss toevoegen via de configuratie van de signaletiek (de kolom "BTW-code" verschijnt alleen in aanwezigheid van de boekhoudmodule) :

Deze lijst bevat alle landen waarvoor dit artikel kan worden verkocht voor klanten met een OSS-landcode.
In de hoofding van de verkoopdocumenten van het commercieel beheer moet u een vervolgkeuzelijst weergeven voor het toegevoegde veld. Dit wordt automatisch aangevuld met de waarde aangegeven op de fiche van de geselecteerde klant.

 

Toepassing

Artikelfiche
De lijst met landen kan eenvoudig worden bijgewerkt. Hiervoor hoeft u alleen maar de artikelfiche in te vullen met de te beheren landen. Vervolgens pas je een filter toe op de up te daten artikelfiches met dezelfde waarden (dus inclusief de reeds ingevulde fiche die je selecteert). In het raster van het object VatMoss kunt u door met de rechtermuisknop te klikken - "Toepassen op actieve filterrecords" de lijst met landen (van de huidige artikelfiche) forceren op alle gefilterde fiches.

Berekening van de prijzen van de artikels
Als het BTW-regime van de klant "Normaal" is, neemt Mercator de eenheidsprijs zonder BTW en voegt de BTW toe.
Voorbeeld voor een artikel waarvoor de eenheidsprijs zonder BTW 10 € is :

 • een Duitse OSS-klant heeft een prijs van € 11,90 incl. BTW (19% BTW)
 • een Deense OSS-klant heeft een prijs van 12,50 € incl. BTW (25% BTW).
Als het BTW-regime van de klant "BTW inbegrepen" is, neemt Mercator de eenheidsprijs met BTW en berekent de prijs zonder BTW. 
Voorbeeld voor een artikel waarvoor de eenheidsprijs met BTW 15 € is:
 • een Duitse OSS-klant heeft een prijs van € 12,61 zonder BTW
 • een Deense OSS-klant heeft een prijs van € 12,00 zonder BTW.
In het geval van het regime "BTW inbegrepen", via "Extra> Opties - BTW regime: OSS land wijzigen prijs" (id = OSSTVAC_CP), kan dit gedrag worden gewijzigd. Door deze optie op "JA" te zetten, herrekent Mercator de prijs exclusief btw (van btw) en voegt hij de btw van het betreffende OSS-land toe. Met de gegevens uit het bovenstaande voorbeeld hebben we:
 • een Duitse OSS-klant heeft een prijs van € 14,76 incl. BTW (19% BTW)
 • een Deense OSS-klant heeft een prijs van 15,50 € incl. BTW (25% BTW).

 

Bijkomende informatie

 • In de lijst met OSS-landen op de artikelfiche kan de zone "BTW-tarief" alleen worden gewijzigd als de Mercator-boekhoudmodule niet aanwezig is. Zo niet wordt het tarief opgenomen in de geselecteerde BTW-code. 

 • Het feit dat de standaardwaarden in het object VatMoss van de artikelfiche worden gebruikt, maakt het gemakkelijk om nieuwe artikels te initialiseren met de gewenste waarden.

 • Het invoeren van een OSS-land in de hoofding van een verkoopdocument houdt in dat dit land is ingevoerd in de lijst met OSS-landen voor alle artikels in het document.

 • In een verkoopdocument impliceert het veranderen van klant, OSS-land of BTW-regime een mogelijke wijziging van BTW-tarieven. In een customizer is het mogelijk om deze update uit te voeren via de methode :
  billingEngine.ChangeAllVatMoss(country)
 • Levering van klanten bestellingen / Facturatie van klanten leveringen
  Het combineren van OSS- en niet-OSS-documenten is niet toegestaan. Mercator genereert vervolgens twee documenten (één die de OSS-documenten groepeert en één die de niet-OSS-documenten groepeert).

 • Als u gebruik maakt van de mogelijkheid om een meervoudige BTW-wetgeving te beheren, zijn de landen waarop de BTW-nummers die op dit niveau zijn gedefinieerd, niet beschikbaar in de lijst met OSS-landen. Het is immers niet mogelijk voor hetzelfde land om de twee BTW-stelsels tegelijkertijd te beheren.

 • Als u de module LINK heeft, geeft het object VatMoss de kolom "BTW-code" weer en kan het BTW-tarief worden gewijzigd.
  Daarnaast is het noodzakelijk om het beheer van de BTW-codes in de verkoop- en aankooplijnen op lijnniveau in de documenten van het commercieel beheer te installeren (alleen voor verkopen).

 • Het is mogelijk om de lijst met OSS-landen die beschikbaar zijn via deze customizer te beperken.