U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

De knoppen "Rij(en) verwijderen" deactiveren in een scherm van het commercieel beheer

0000002627     -      25-03-2016

Onderstaande code toon hoe je de 2 knoppen om lijnen te verwijderen kan deactiveren in een scherm van het commercieel beheer. Dit wordt gerealiseerd in de customizer van de Billing die volgende interfaces implementeert MercatorUi.ICustomizers.IBillingEngineCreated en MercatorUi.ICustomizers.IBillingEngineClosed.

De commentaar in de code gaat als volgt:

Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using System.Windows.Forms;
using MercatorApi;
using MercatorUi;

namespace Billing
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.IBillingEngineCreated, MercatorUi.ICustomizers.IBillingEngineClosed
    {

        public void BillingEngineCreated(MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine BillingEngine)
        {
            BillingEngine.BillingFormLoaded += new EventHandler(BillingEngine_BillingFormLoaded);
        }

        public void BillingEngineClosed(MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine BillingEngine)
        {
            BillingEngine.BillingFormLoaded -= new EventHandler(BillingEngine_BillingFormLoaded);
        }

        void BillingEngine_BillingFormLoaded(object sender, EventArgs e)
        {
            MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine billingEngine = (MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine)sender;
            foreach (Control c in billingEngine.BillingForm.Controls)
            {
                if (c.Name == "bleuPro1") //We identificeren de strip in de onderkant van het scherm
                {
                    // on va chercher le premier bouton, çàd le dernier dans la collection Controls du bandeau
                    MercatorUi.BoutonsPro.ButtonXPro buttonLignes = (MercatorUi.BoutonsPro.ButtonXPro)c.Controls[c.Controls.Count - 1];
                    buttonLignes.SubItems[2].Enabled = false; // disable "Lijn wissen"
                    buttonLignes.SubItems[3].Enabled = false; // disabler "Alle lijnen wissen"
                }
            }
        }
    }
}