U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

DBF-opslagvoorbeeld van een Mercator SQL uitgevoerd via OLE en FoxPrompt

0000000965     -      24-10-2014
Verouderd

Deze pagina betreft alleen de legacy en Aruba versies.

De hierna beschreven methode illustreert het gebruik van 2 samengevoegde programma's:

 • MercatorOLE.exe: cfr. 0000000160
 • FoxPrompt_vi.exe: FoxPrompt_vi.exe is een eenvoudig sequentieel uitvoeringsprogramma van Visual FoxPro-codes. De versies daterend van na 22/5/2005 ondersteunen 2 parameters:
  • de naam van een PRG-bestand met de uit te voeren code,
  • 1 voor een automatische en stilzwijgende uitvoering.

Het hier beschreven voorbeeld illustreert het automatisch genereren van een DBF-back-up van een Mercator SQL. Deze back-up wordt gerealiseerd met behulp van de BACKUP-methode van de Mercator OLE-verbinding. Andere applicaties die al dan niet andere OLE-functies gebruiken, kunnen zich eveneens baseren op de beschreven methode.

De implementatie gaat als volgt:
 • beschikken over een Mercator SQL, min. versie 5.2.20, die functioneert en correct werd geactualiseerd;
 • beschikken over een installatiecode met de OLE-optie;
 • de OLE-resources van Mercator correct installeren op deze werkpost (cfr. 0000000160);
 • het programma FoxPrompt_vi.exe en het bijgevoegde PRG-bestand kopiëren in een directory (die eventueel losstaat van Mercator);
 • dit PRG-bestand aanpassen door de adrespaden en de gebruikerscode eigen aan uw configuratie erin te wijzigen;
 • de back-upprocedure testen door via de optie "Uitvoeren…" in het menu "Start" het volgende commando uit te voeren: m:\test\FoxPrompt_vi.exe m:\test\backup_auto.prg. Klik op de knop "Run" om de procedure uit te voeren;
 • de automatische uitvoering van deze procedure activeren. Dat kan eventueel gerealiseerd worden via het hulpprogramma "Geplande taken" van Windows (zie "Instellingen / Configuratiescherm"). Daarbij moet verwezen worden naar het programma FoxPrompt_vi.exe. In de geavanceerde eigenschappen moet men de commandolijn wijzigen door er de volgende parameters aan toe te voegen: backup_auto.prg 1.
Het gegenereerde bestand krijgt een naam bestaande uit de datum en het uur die worden samengevoegd in het volgende formaat: JJJJMMDDuummss.zip.


Te laden : 0000000965.zip (0 Kb - 23-05-2005)


De pagina die u wenst te bekijken heeft betrekking op een versie van Mercator die commercieel niet meer beschikbaar is en niet meer wordt ondersteund.

Mercator is een applicatie .net en maakt gebruik van een database SQL Server. De gegevens op deze pagina stemmen niet overeen met deze eigenschappen.