U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Afbeeldingsinstellingen

0000002783     -      09-04-2022

MercatorPenguin kan allerlei soorten componenten weergeven in de  bundels van het type "lijst", inclusief afbeeldingen. De Native afbeeldingen van Xamarin-Forms kunnen gebruikt worden. Om afbeeldingen weer te geven die zijn opgeslagen in de Mercatordatabase, gebruikt u de specifieke klasse die geïmplementeerd is in MercatorPenguin: m:Image.

Dit geeft de mogelijkheid om twee soorten afbeeldingen weer te geven:

  1. afbeeldingen die in de database zijn opgeslagen als VARBINARY(MAX)
  2. geüploade afbeeldingen uit de SQL-database

1. Image (binary field)

Om dit type afbeelding weer te geven moet men volgende eigenschappen vervolledigen

  • Table: tabel waarin de afbeelding zich bevindt
  • Index: de kolom of de expressie waarmee men het record kan vinden
  • Value: de waarde die teruggevonden moet worden in de waarde van de eigenschap Index
  • Field: de kolom VARBINARY(MAX) die de afbeelding bevat.

Deze notatie lijkt op de notatie die gebruikt wordt in xLookup.

Voorbeeld:

<m:Image Table="STOCK" Index="S_ID" Value="@S_ID" Field="S_IMAGE1" WidthRequest="40" HeightRequest="40" />

 

2. Image (SQL file)

Om dit type afbeelding weer te geven, moet men deze eigenschappen aanvullen. Hierdoor is het mogelijk om gegevens op te vragen vanuit de FILES-tabel uit de Mercatordatabase:

  • FilePath
  • FileName

Voorbeeld:

<m:Image FilePath="@FILEPATH" FileName="@FILENAME" WidthRequest="40" HeightRequest="40" />

 

3. Image (via URL)

Om een afbeelding van een website weer te geven, moet u de eigenschap Source met de bijbehorende url invullen.

Voorbeeld:

<m:Image Source="@URL" WidthRequest="40" HeightRequest="40" />


In de drie gevallen, volstaat het om de properties WidthRequest en HeightRequest in te vullen. Hierdoor kan MercatorPenguinServer het formaat van de afbeelding wijzigen. Dit kan helpen om de grootte van de data te verminderen van de afbeeldingen die doorgestuurd worden naar uw mobiel apparaat.

De afbeeldingen worden niet gelijktijdig met de gegevens naar uw apparaat verzonden. Ze worden gedownload wanneer ze weergegeven worden.

Bundel voorbeelden:


De twee syntaxen van afbeeldingen zijn opgenomen in het pallet die alle XAML-commando's bevat. Dit pallet is beschikbaar via deze knop:

xaml_button_nl          


Voor afbeeldingen in ingaveschermen : deze pagina zien.