U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Een ontvangst aan een bestelling v/e klant koppelen om het voorschot te verhogen

0000002904     -      21-01-2020

De onderstaande functionaliteit stemt overeen met de mogelijkheid tot het combineren van meerdere voorschotten aan een bestelling van een klant. Het is een uitbreiding op het inbrengen van een ontvangst in MercatorPenguin, hetgeen dat het startpunt van deze instelling is. In de XAML-code geassocieerd met de ontvangsten, is het noodzakelijk voor een object van het type EditLinkToOrderPicker (lijn in het geel) :

 

<StackLayout Margin="10, 10, 10, 10">
<StackLayout Orientation="Horizontal">
    <m:EditEntry Placeholder="Client" Source="id_cli" Margin="0,0,25,0" WidthRequest="120" />
    <m:TargetSigLabel Origin="id_cli" Font="Medium" VerticalOptions="Center" HorizontalOptions="FillAndExpand" />
</StackLayout>
<m:EditEntry Placeholder="Referentie"  Source="reference" HorizontalOptions="FillAndExpand" />
<Label Text="Betaling Cash :" Font="Medium" Margin="10,5,0,0" />
<StackLayout Orientation="Horizontal" Margin="20,0,0,0">
<m:EditEntry Source="typ_paiem1" Text="1" IsVisible="False" />
<m:EditEntry Source="tot_paiem1" Margin="0,0,15,0" WidthRequest="80" />
</StackLayout>
<Label Text="Betaling SumUp :" Font="Medium" Margin="10,5,0,0" />
<StackLayout Orientation="Horizontal" Margin="20,0,0,0">
<m:EditEntry Source="typ_paiem2" Text="11" IsVisible="False" />
<m:EditEntry Source="tot_paiem2" Margin="0,0,15,0" WidthRequest="80" />
    <m:EditPaymentButton TargetSource="tot_paiem2" Source="penguinpayterm" Text="SumUp" WidthRequest="120" />
</StackLayout>
<StackLayout Orientation="Horizontal" Margin="10,10,0,0">
<Label Text="Totaal betaald : € " Font="Medium" />
<m:EditExpression Expression="$tot_paiem1$ + $tot_paiem2$" Font="Medium" />
</StackLayout>
<m:EditLinkToOrderPicker Margin="0,15,0,0" />
</StackLayout>

De elementen van deze picker, de bestellingen die in aanmerking komen voor een koppeling, zullen door MercatorPenguinServer worden geplaatst en moeten dus niet op een andere manier worden opgegeven.

Deze opzoeking van bestellingen wordt uitgevoerd bij de initialisatie van het scherm, en om de communicatie met MercatorPenguinServer te beperken wordt deze lijst bij het wijzigen van een klant niet vernieuwd. Daarentegen, detecteert MercatorPenguin dat de EditLinkToOrderPicker in de parametrering aanwezig is.

Wanneer dat u dit bewaard zal worden gevraagd : "Deze ontvangst aan een bestelling koppelen?". Indien het bevestigend wordt beantwoord, dan zal het document worden heropend na bewaring en, vanaf dat moment, zal de picker de bestellingen die voor een koppeling met de lopende ontvangst in aanmerking komen, tonen. Met andere woorden, is het proces het volgende :

 

  • Een nieuwe ontvangst is normaal gecodeerd. Op dat moment toont de picker geen keuze en duidt enkel aan "Koppeling bestelling : ontvangst niet bewaard".
  • Het bewaren is uitgevoerd. Tijdens het proces stelt MercatorPenguin deze vraag "Deze ontvangst aan een bestelling koppelen?". Dit moet worden beantwoord met 'Ja'.
  • Na het selecteren van één van deze bestellingen, kan de ontvangst terug worden bewaard. Als de klant niet is gewijzigd, wordt de vraag "Deze ontvangst aan een bestelling koppelen?" niet meer gesteld.

Opmerkingen:

  • Alle voorwaarden op deze pagina moeten ook worden gecontroleerd.
  • Als de verbinding niet meer kan worden gewijzigd omdat de bestelling in zijn oorspronkelijke staat niet meer bestaat, dan zal de picker het journaal en het nummer van de bestelling tonen, gevolgd door "niet bewerkbaar".
  • Om een koppeling te annuleren, volstaat het om het eerste item in de picker te kiezen: "Bestelling koppelen".
  • De picker toont voor elke kandidaat de bestelling in volgende kolommen: journaal, pièce, datum en referentie. Dit kan niet worden aangepast.