U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Een Ontvangst aan een bestelling v/e klant koppelen om het voorschot te verhogen

0000002904     -      19-04-2019

De onderstaande functionaliteit stemt overeen met de mogelijkheid tot het combineren van meerdere voorschotten aan een Bestelling Klant van Mercator. Het is een uitbreiding op het inbrengen van een Ontvangst in MercatorPenguin,hetgeen het startpunt van deze instelling is. In de XAML-code geassocieerd met de Ontvangsten,is het noodzakelijk om een object van het type EditLinkToOrderPicker (lijn in het geel) :

<StackLayout Margin="10, 10, 10, 10">
<StackLayout Orientation="Horizontal">
    <m:EditEntry Placeholder="Client" Source="id_cli" Margin="0,0,25,0" WidthRequest="120" />
    <m:TargetSigLabel Origin="id_cli" Font="Medium" VerticalOptions="Center" HorizontalOptions="FillAndExpand" />
</StackLayout>
<m:EditEntry Placeholder="Référence"  Source="reference" HorizontalOptions="FillAndExpand" />
<Label Text="Paiement cash :" Font="Medium" Margin="10,5,0,0" />
<StackLayout Orientation="Horizontal" Margin="20,0,0,0">
<m:EditEntry Source="typ_paiem1" Text="1" IsVisible="False" />
<m:EditEntry Source="tot_paiem1" Margin="0,0,15,0" WidthRequest="80" />
</StackLayout>
<Label Text="Paiement par CB :" Font="Medium" Margin="10,5,0,0" />
<StackLayout Orientation="Horizontal" Margin="20,0,0,0">
<m:EditEntry Source="typ_paiem2" Text="11" IsVisible="False" />
<m:EditEntry Source="tot_paiem2" Margin="0,0,15,0" WidthRequest="80" />
    <m:EditPaymentButton TargetSource="tot_paiem2" Source="penguinpayterm" Text="SumUp" WidthRequest="120" />
</StackLayout>
<StackLayout Orientation="Horizontal" Margin="10,10,0,0">
<Label Text="Total encaissement : € " Font="Medium" />
<m:EditExpression Expression="$tot_paiem1$ + $tot_paiem2$" Font="Medium" />
</StackLayout>
<m:EditLinkToOrderPicker Margin="0,15,0,0" />
</StackLayout>

De elementen van deze picker, nl. de bestellingen die in aanmerking komen voor een koppeling, zullen door MercatorPenguinServer worden geplaatst en moeten dus niet op een andere manier worden opgegeven. Deze opzoeking van bestellingen wordt uitgevoerd bij de initialisatie van het scherm, en om de communicatie met MercatorPenguinServer te beperken wordt deze lijst bij het wijzigen van een klant niet vernieuwd. Daarentegen, detecteert MercatorPenguin dat de EditLinkToOrderPicker in de parametrering aanwezig is, en tijdens het bewaren van het document, wordt gevraagd " Deze ontvangst aan een bestelling koppelen?". Indien het bevestigend wordt beantwoord, dan zal het document worden heropend na bewaring en, vanaf dat moment, zal de picker de bestellingen die voor een koppeling met de lopende Ontvangst in aanmerking komen tonen. Met andere woorden, is het proces de volgende:

  • een nieuwe Ontvangst is normaal gecodeerd. Op dat moment toont de picker toont geen keuze en duidt enkel aan "Koppeling bestelling: ontvangst niet bewaard".
  • het bewaren is uitgevoerd. Tijdens het proces stelt MercatorPenguin deze vraag "Ddeze Ontvangst aan een bestelling koppelen?". Moet worden beantwoord 'Ja'.
  • Na het selecteren van één van deze bestellingen, kan de Ontvangst terug worden bewaard. Als de klant niet is gewijzigd, wordt de vraag "Deze ontvangst aan een bestelling koppelen?" niet meer gesteld.

Opmerkingen:

  • Alle voorwaarden op deze pagina uiteengezet moeten ook worden gecontroleerd.
  • Als de verbinding niet meer kan worden gewijzigd omdat de bestelling in zijn oorspronkelijke staat niet meer bestaat, dan zal de picker het journaal en het nummer van de bestelling tonen, gevolgd door "niet bewerkbaar".
  • Om een koppeling te annuleren, volstaat om het eerste item in de picker te kiezen: "Bestelling koppelen".
  • De picker toont voor elke kandidaat bestelling de volgende kolommen: journaal, pièce, datum en referentie. Dit kan niet worden aangepast.