U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

MercatorPenguin in schrijfmodus : documenten van het Commercieel Beheer : het maken en wijzigen van ontvangsten

0000002901     -      17-12-2019

Deze pagina toont een instelling uitgevoerd rond het Commercieel Beheer en MercatorPenguin. Dit laat het maken en bewerken van ontvangsten die aan klanten zijn gekoppeld toe. Deze ontvangsten zullen kunnen worden gecodeerd:

  • hetzij cash (in onze instelling, de wijze van betaling nr. 1).
  • hetzij via bankkaart, via de betaal terminal SumUp® (in onze parametrering, de betaalwijze nr. 11),
  • hetzij een combinatie van beide.

Een bundel van het type 'Lijst' laat toe om een nieuwe ontvangst te maken of een lijst met de laatste geregistreerde ontvangsten te tonen om deze eventueel te wijzigen indien nodig. De instelling van deze bundel is beschikbaar in het bestand Ontvangsten.pngb. In ons voorbeeld is de volgorde gebruikt "Ontv".

De XAML parametrering van de sequentie is als volgt:

<StackLayout Margin="10, 10, 10, 10">
<StackLayout Orientation="Horizontal">
    <m:EditEntry Placeholder="Client" Source="id_cli" Margin="0,0,25,0" WidthRequest="120" />
    <m:TargetSigLabel Origin="id_cli" Font="Medium" VerticalOptions="Center" HorizontalOptions="FillAndExpand" />
</StackLayout>
<m:EditEntry Placeholder="Référence"  Source="reference" HorizontalOptions="FillAndExpand" />
<Label Text="Paiement cash :" Font="Medium" Margin="10,5,0,0" />
<StackLayout Orientation="Horizontal" Margin="20,0,0,0">
<m:EditEntry Source="typ_paiem1" Text="1" IsVisible="False" />
<m:EditEntry Source="tot_paiem1" Margin="0,0,15,0" WidthRequest="80" />
</StackLayout>
<Label Text="Paiement par CB :" Font="Medium" Margin="10,5,0,0" />
<StackLayout Orientation="Horizontal" Margin="20,0,0,0">
<m:EditEntry Source="typ_paiem2" Text="11" IsVisible="False" />
<m:EditEntry Source="tot_paiem2" Margin="0,0,15,0" WidthRequest="80" />
    <m:EditPaymentButton TargetSource="tot_paiem2" Source="sumup_result" Text="SumUp" WidthRequest="120" />
</StackLayout>
<StackLayout Orientation="Horizontal" Margin="10,10,0,0">
<Label Text="Total encaissement : € " Font="Medium" />
<m:EditExpression Expression="$tot_paiem1$ + $tot_paiem2$" Font="Medium" />
</StackLayout>
</StackLayout>

Merk op dat in deze parametrering de eerste betaalwijze gekoppeld is aan Cash (bron="typ_paiem1" Text="1") en de tweede naar de betaling met credit card (bron="typ_paiem2" Text ="11"). Dit door middel van twee verborgen EditEntries (IsVisible="False").

Het is noodzakelijk om dit veld in de tabel PIEDS_V toe te voegen zodat het resultaat van de uitgevoerde betaling op de terminal kan worden bewaard:

alter table PIEDS_V add SUMUP_RESULT varchar(MAX) not null default ''

In tegenstelling tot wat gewoonlijk in Mercator gebeurt (eerst het te betalen bedrag vragen en vervolgens dit te verdelen onder de verschillende betaalwijzen), zal de som van de twee in gebruik zijnde betaalwijzes achteraf worden berekend om het totaal te betalen bedrag in te vullen (PIEDS_V.NET_DV). Dit wordt voorzien door MercatorPenguinServer.

Vooraleer op te slaan, zal Mercator de klant via de methode BillingEngine.ApplyCustomerAndCliLiv aanroepen. Dit betekent dat de code van de eventueel op deze plaats van de engine van Mercator geïnstalleerde customizers goed zal worden uitgevoerd. Als deze customizers schermen of dialoogvensters bevatten, is het nodig om deze uit de code te sluiten met behulp van de property MercatorUi.Globals.IsMercatorPenguinServer.

Het hele mechanisme voor het bewaren van de Ontvangsten dat tijdens het bewaren van een Ontvangst in Mercator wordt gebruikt, zal ook hier worden toegepast, omdat MercatorPenguinServer uitsluitend gebruik maakt van de BillingEngine om deze gegevens te bewaren.

Schermen in MercatorPenguin zien er als volgt uit:

      


Een Ontvangst aan een bestelling Klant voor het verhogen van het voorschot toewijzen: zie deze pagina .