U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Intergratie van de SumUpĀ® betaalterminal

0000002898     -      19-12-2019

MercatorPenguin 2.3 of hoger kan worden gekoppeld aan de betaalterminal SumUp®. Hiermee kunnen betalingen met een bankkaart direct in MercatorPenguin bekomen worden.

Om over deze functie te kunnen beschikken, dient u een SumUp® terminal te hebben en de gratis SumUp® applicatie op de smartphone of Tablet waar de MercatorPenguin al op is geïnstalleerd, te installeren:

MercatorPenguin google play MercatorPenguin app store

Deze functie moet in de parametreerbare schermen van MercatorPenguin geïmplementeerd zijn. Hiervoor zijn er 2 extra kolommen in de basistabel (dus ACTIONS of PIEDS_V) te installeren:

  • een kolom van het type float die het te betalen bedrag bevat (in ons voorbeeld SUMUP_TOT)
  • een kolom van het type varchar(MAX) waarin het resultaat van de transactie (in ons voorbeeld SUMUP_RESULT) staat
alter table PIEDS_V add SUMUP_TOT float not null default 0
alter table PIEDS_V add SUMUP_RESULT varchar(MAX) not null default ''

De XAML instelling van het wijzigings scherm moet ook worden aangepast om:

  • een EditEntry die het bedrag, gekoppeld aan de kolom van het type float
  • een EditPaymentButton, gekoppeld aan de kolom van het type varchar(MAX)

De XAML code hieronder toont u hoe de knop aan deze EditEntry te binden:

<StackLayout Orientation="Horizontal">
<m:EditEntry Source="SUMUP_TOT" Margin="0,0,15,0" WidthRequest="80" />
    <m:EditPaymentButton TargetSource="SUMUP_TOT" Source="SUMUP_RESULT" Text="SumUp" WidthRequest="120" />
</StackLayout>

Het zichtbare resultaat zal dit zijn:

Wanneer de gebruiker op deze knop drukt, nadat het te betalen bedrag ingegeven werd, toont MercatorPenguin dit scherm

sumup_bundle1_NL

De toepassing SumUp® wordt dan automatisch opgestart. Deze staat in voor het beheren van de betaling. Zodra de betaling is afgerond, met succes of niet, zal MercatorPenguin de verdere verwerking overnemen. Als de betaling succesvol is, zal het wijzigings scherm automatisch worden opgeslagen. In dit geval is het niet mogelijk om de wijzigingen in dit scherm weg te laten.

Als de betaling niet kan worden voltooid, zal dit scherm worden weergegeven. Na het klikken op "Sluiten", is het mogelijk om de betaling opnieuw te vragen met de hierboven beschreven procedure.

Het resultaat van de transactie wordt opgeslagen in het veld hieronder vermeld (in ons voorbeeld SUMUP_RESULT), in de vorm van een tekenreeks in XML die dit type informatie bevat:

<TerminalName>SumUp</TerminalName><Amount>11.00</Amount><TransactionId>TFE2SZUUXX</TransactionId>
<OS>iOS</OS><DateTime>20190116153050</DateTime><IdUser>1RXN0HUV8R</IdUser><PenguinVersion>2.3.0 build 2.3.0.0</PenguinVersion>

Zodra een resultaat aan de knop betaling is gekoppeld, is het niet mogelijk om deze betaling nogmaals uit te voeren.


Belangrijke opmerking: de eerder beschreven functie is gebaseerd op twee afzonderlijke toepassingen, enerzijds MercatorPenguin en anderzijds de toepassing SumUp®. De communicatie tussen deze twee toepassingen kan alleen optimaal zijn als de gebruiker in het proces niet tussenkomt. Dientengevolge, tijdens de hele duur van het betalingsproces, moet worden vermeden om toegang tot andere toepassingen te laten, om de knoppen "Home" of "Terug" te gebruiken, om manueel de toepassing SumUp® zal worden uitgevoerd, te sluiten, om poging om naar MercatorPenguin terug te keren voordat die door de toepassing van de SumUp®, ... Het is ook essentieel dat dit proces kan worden uitgevoerd binnen een korte tijdspanne, om te voorkomen dat het besturingssysteem van de mobiele één of andere toepassing die bij dit proces is betrokken, zou sluiten.


Integratie van deze terminal in Mercator: zie deze pagina.