U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Gebruik MercatorPenguin als betaalterminal voor Mercator

0000002900     -      07-01-2020

Het is mogelijk om MercatorPenguin, aangesloten op een mobiele betaalterminal, als betaalterminal van de toepassing Mercator ERP desktop te gebruiken. (Dit gebruik van de mobiele terminal, hoewel gebaseerd op dezelfde technische principes, mag niet worden verward met het gebruik van de betaalterminal in de bundels van MercatorPenguin.) De integratie die hier wordt voorgesteld is gebouwd rond de betaalterminal SumUp®. Deze integratie biedt een goedkoper alternatief in vergelijking met de integraties op basis van de daadwerkelijke betaalterminals (Atos Worldline, Cetrel, Ingenico, ...). Echter, de integratie waarvan hier sprake moet als een oplossing voor een niet-intensief gebruik en met een mindere mate van betrouwbaarheid worden gezien.

Om dit uit te voeren, dient men:

 • Te beschikken over Mercator versie 10.4 of hoger
 • In de voucher de optie PENGUINPAYTERM gevolgd door de players id (zie hieronder)
 • Een mobiel toestel (smartphone of tablet), verbonden met het Internet en beschikken over MercatorPenguin 2.3 of hoger
 • In deze MercatorPenguin, de notificaties activeren en aanvaarden. Dit gebeurt vanuit de knop “i”, bij het begin van het informatie scherm
 • Noteer het ID dat verschijnt zodra de notificaties zijn geactiveerd,
 • Op het zelfde mobiel toestel de functionele SumUp® toepassing, t.t.z. juist gelinkt met de account SumUp® en verbonden met de terminal.

MercatorPenguin google play MercatorPenguin app store

Via "Tools / Setup / Betalingswijzen", moet je betaalwijze waarvan het label "Penguin" bevat aanmaken (ongeacht het geval).

Via het menu "Tools / Options / betalingen Terminal MercatorPenguin - bevestiging betaling " (id = PGPAY_STOP), kunt u selecteren hoe de gebruiker in kennis is gesteld van het resultaat van een betalingstransactie (ofwel "STOP": een venster om te valideren; ofwel "Popup" : een venster dat verschijnt en verdwijnt na 3 seconden). Het is ook mogelijk om in de PGPAY_TO een time-out in seconden, die aangeeft dat het aantal seconden gedurende welke de Mercator op het resultaat van de betaling zal wachten, aan te duiden.

In de opties "Uitrusting Kassa", moet je ter aanvulling de waarde van "Terminal MercatorPenguin: player-id" (id = PGPAY_PLID) met de ID die je hebt genoteerd in MercatorPenguin onder de schakelaar van de aanmeldingen. Deze id kan gemakkelijk worden verkregen via deze query, waar xyz overeenkomt met de eerste drie tekens in MercatorPenguin:

select id from PENGUIN_PLAYERS where id like 'xyz%'

 

Gebruik

Bij de verzending van een betaling naar de terminal, als deze is toegewezen aan een betaalwijze “Penguin”, zal Mercator dit scherm tonen, zodat de verschillende fases van de betaling kunnen worden gevolgd:

mercator_sumup_nl

De volgorde van de betaal sequentie:

 sumup_notif_NL

 • Mercator stuurt een melding naar de mobiele telefoon waarvan player-id overeenkomt met de waarde in de optie " Uitrusting Kassa / Terminal MercatorPenguin: player-id".
 • De gebruiker opent deze aanmelding op zijn mobiel. Dit zal, indien nodig, MercatorPenguin openen.
 • MercatorPenguin zal betalingsinformatie doorsturen naar de toepassing SumUp®.
 • De klant zal de terminal voor het uitvoeren van zijn betaling met de kaart kunnen uitvoeren.
 • De SumUp® toepassing stuurt het resultaat terug naar MercatorPenguin, die het zal overnemen en een scherm tonen zoals hieronder.
 • MercatorPenguin zal dit resultaat naar MercatorPenguinServer verzenden.
 • Mercator, in afwachting van dit resultaat, zal dit resultaat opgeslagen door MercatorPenguinServer in de PENGUIN_PAYMENTS van de SQL-database ontvangen.
 • Het proces eindigt met het tonen van deze resultaten, respectievelijk in Mercator en in MercatorPenguin.

sumup_paiement_ok_NL        sumup_paiement_ok_2_NL


Belangrijke opmerking: :Belangrijke opmerking: de eerder beschreven werkingen zijn gebaseerd op twee afzonderlijke toepassingen, enerzijds MercatorPenguin en anderzijds de toepassing van SumUp®. De communicatie tussen deze twee toepassingen kan alleen optimaal zijn als de gebruiker in het proces niet tussenkomt. Daarom is het belangrijk dat tijdens de duur van het betalingsproces, je moet vermijden om toegang tot andere toepassingen, de "Home" of "Terug" knoppen te gebruiken, handmatig de toepassing SumUp® te sluiten, te proberen in MercatorPenguin terug te keren voordat die door de toepassing van de SumUp® wordt uitgevoerd... Het is ook essentieel dat dit proces kan worden uitgevoerd binnen een korte periode van tijd, om te voorkomen dat het besturingssysteem van de mobiel één of andere toepassing bij dit proces betrokken.


De communicatie tussen Mercator en MercatorPenguin wordt op basis van een notification gedaan. In principe is de verzending van deze melding direct en kan de betaling worden uitgevoerd zonder vertraging. Afhankelijk van de gebruikte infrastructuur of cover "data" beschikbaar, kan deze periode worden verlengd. Dit kan deze functie onbruikbaar maken. Het is daarom nodig om tests van zendingen-ontvangsten van meldingen in de omgeving waarin deze functionaliteit zal worden gebruikt uit te voeren. Dit kan eenvoudig worden gedaan via het menu "Tools / Terminal betaling / Melding van testen".

Herinnering: meldingen worden nooit ontvangen als de toepassing nooit werd gestart, of als ze was gedwongen te verlaten. -> start ten minste eenmaal MercatorPenguin.

Deze pagina geeft mogelijke oplossingen om vertragingen in de meldingen te verminderen.