U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Het dupliceren van een offerte, een leveranciersbestelling of een concept

0000003228     -      07-06-2024

MercatorPenguin 2.10.29 of later maakt het dupliceren van offertes, leveranciersbestellingen en concepten mogelijk. In tegenstelling tot Mercator Desktop, dat deze duplicaties ook toelaat, wordt het gedupliceerde document rechtstreeks opgeslagen en dus genummerd op het moment van duplicatie. Deze duplicatie begint bij het document dat u wilt dupliceren en dat geopend is in de bewerkingsmodus. Als dit document al gewijzigd is, worden de wijzigingen verwijderd. Een dialoogvenster waarschuwt de gebruiker hiervoor.

In de XAML-configuratie van de sequentie moet u een EditDuplicateButton toevoegen.

<m:EditDuplicateButton />

Standaard is de tekst van deze knop "Dupliceren". De tekst kan worden gewijzigd via de eigenschap Text.

<m:EditDuplicateButton Text="Dupliceren Concept" />

Als je het huidige document wilt dupliceren naar een andere in aanmerking komende sequentie, moet je dit aangeven in de eigenschap NewJournal.

<m:EditDuplicateButton NewJournal="Conc2" />

 

Deze knop wordt gebruikt om het gedrag van Mercator in te stellen nadat het huidige document gedupliceerd en gesloten is. Dit wordt gedaan met deze eigenschappen:

  • RefreshListViewAfterDuplication
  • PopAfterDuplication
  • ResetSearchAfterDuplication
  • GoToBundleListAfterDuplication

Deze eigenschappen werken op dezelfde manier als de eigenschappen die op deze pagina zijn gedocumenteerd.

<m:EditDuplicateButton RefreshListViewAfterDuplication="True" />

 

Deze functionaliteit vereist een update van MercatorPenguinServer (versie min.2.10.29) evenals de gekoppelde Mercator.