U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Notificaties versturen die gekoppeld zijn aan een CRM-actie

0000002841     -      24-07-2020

MercatorPenguinServer is capabel om automatisch notificaties te verzenden die gekoppeld zijn aan CRM-acties. Hiervoor moet men: 

 • Over versie 2.1 van MercatorPenguinServer beschikken (of hoger)
 • Het web.config bestand wijzigen, onderstaande sleutel moet toegevoegd worden, deze bevat de interval in seconden:
              <add key="ActionsNotif" value="120"/> 
 • In de ini bestanden van de Mercator-dossiers moet men een lijn toevoegen met
              CheckActionsNotif = 1
 • In het actiemodel bepaal je de te gebruiken notificatiebundel.

action_template_notif_NL

Nadat je het .ini-bestand gewijzigd hebt, is het noodzakelijk om de applicationpool van MercatorPenguinServer te herstarten. 

De notificatiebundel moet zodanig ontworpen zijn dat de SQL-parameters worden doorgegeven in stap 1 (de waarden die gelezen worden in de tabel ACTIONS)
 • @ID
 • @MODULE
 • @ID_SIG
 • @ID_ACTEMPL

Notificaties worden verzonden voor alle acties die niet gedaan zijn en waarvan het sjabloon gekoppeld is aan een bundel van het type 'Notificatie'. 
Er wordt rekening gehouden met de datum en de tijd in het veld MOMENT_1. Er wordt ook rekening gehouden met de waarde van het veld PIM_REMIND, hiermee  kan je een pre-delay aangeven uitgedrukt in minuten, om op de notificatie te anticiperen. Standaard wordt een notificatie om de 60minuten herhaald. Indien u hier een andere waarde wilt gebruiken, voegt u deze regel toe in het ini-bestand.
Bijvoorbeeld 120 minuten: RepeatActionsNotif = 120

We leveren hier een voorbeeld notificatiebundel Notificatie taken per klant.pngb, deze kan gebruikt worden opdezelfde manier als een bundel van het type lijst.

Belangrijke opmerking: deze functie is opgenomen in MercatorPenguinServer, zodat u geen extra service moet installeren. Er moet wel rekening gehouden worden met het feit dat MercatorPenguinServer een webtoepassingn is: deze kan stoppen bij een recycling, en deze kan niet starten voor de eerste https aanvraag. Hierdoor is het noodzakelijk om MercatorPenguinServer permanent te activeren. Hiervoor moet u de geavanceerde eigenschappen van de application pool op deze manier wijzigen: 

Opstartmodus : AlwaysRunning