U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Standaard waarden in modus wijziging van gegevens doorgeven

0000002860     -      11-04-2022

Met MercatorPenguin 2.2 of hoger kunnen standaard waarden tijdens het aanmaken of wijzigen van gegevens worden doorgegeven. Dit gebeurt op niveau van XAML code, door een tabel van standaard waarden aan een button die het wijzigingsscherm laat verschijnen. (SigEditButton, ActionEditButton, BillingEditButton, TransfertEditButton, InventoryEditButton)

Hieronder een voorbeeld van SigEditButton dat wordt gebruikt om een nieuwe klanten fiche aan te maken :

<m:SigEditButton Text="Aanmaken nieuwe klant" TextColor="White" Font="Small" Module="CLI" IdSig="@C_ID">
    <m:MercatorDisplayEditButton.DefaultValues>
        <x:Array Type="{x:Type m:ItemDefaultValue}">
            <m:ItemDefaultValue ColumnName="C_CONTACT" Value="Guy" />
            <m:ItemDefaultValue ColumnName="C_MEMO" Value="Aangemaakt of gewijzigd via MercatorPenguin" />
        </x:Array>
    </m:MercatorDisplayEditButton.DefaultValues>
</m:SigEditButton>

 

In de tabel van deze property DefaultValues, kunnen zoveel koppels kolomnaam – waarde als gewenst worden aangeduid. De namen van de kolommen zijn die van de basis DataRow (basis DataRow = de volledige registratie in de tabel ACTION voor een CRM actie, de volledige registratie van een klant voor een fiche in het bestand, …).

Deze inrichting is natuurlijk compatibel met het algemene mechanisme van vervanging van voorgaande resultaten in de SQL ondervraging.

Voorbeeld:

            <m:ItemDefaultValue ColumnName="C_CONTACT" Value="@X_NOM" />

Als men de standaard waarden wil bekomen, enkel in creatie en niet in wijziging (of omgekeerd), is het nodig om deze button 2x te plaatsen in de XAML code, 1x met de standaard waarden en een tweede maal zonder, en de zichtbaarheid van deze button met IsVisible="@..." te beheren.

Opmerking : bij het aanmaken van een nieuwe fiche of actie zal MercatorPenguin de standaard waarden uit Mercator nemen. Deze moeten dus niet worden herhaald via het hierboven beschreven mechanisme.