U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Installatie van MercatorPda op de Pocket PC - versie 2

0000001363     -      02-05-2019

 Deze technologie is verouderd! Deze applicatie wordt vervangen door deze nieuwe versie.

Versie 2 van de MercatorPda-toepassing kan worden geïnstalleerd op elke PocketPC die draait op Windows CE versie 5 (waaronder Pocket PC 2003).

Deze nieuwe versie vereist het .Net Compact Framework dat desgevallend geïnstalleerd moet zijn op de PocketPC. Dit framework kan worden gedownload van de website van Microsoft. Het gedownloade programma moet worden uitgevoerd vanaf de werkpost waarop ActiveSync geïnstalleerd en actief is.

Windows CE 5

Vervolgens moet u met het oog op de installatie een CAB-bestand in de Pocket PC downloaden uit dit zip-bestand. Daartoe dubbelklikt u op het ActiveSync-pictogram en klikt u vervolgens op de knop "Explorer". Het bestand kan daarna worden verplaatst via drag & drop. Voor elke processor of de Windows-versie bestaat er één enkel CAB-bestand dat onderaan op deze pagina gedownload kan worden.

U moet dit CAB-bestand openen in de Pocket PC om MercatorPda te kunnen installeren.

Deze versie gebruikt SQL CE 3.0.

Windows CE 6

Vervolgens moet u met het oog op de installatie de CAB-bestanden  in de Pocket PC downloaden uit dit zip-bestand.

U moet deze CAB-bestanden openen in de Pocket PC om MercatorPda te kunnen installeren :

  • eerst : MercatorPdaCar.abb
  • daarna : de volgende CAB-bestanden

Er wordt automatisch een snelkoppeling gecreëerd in de lijst van de programma's die op de PocketPC staan.

Windows CE 6 gebruikt SQL CE 3.5. Dus Een versie van MercatorPtdPda.dll die compatibel is met deze versie is moet gebruikt worden. Dit ZIP-bestand  of dit (gecompileerd voor framework 4.6) moet in het hoofddirectory van Mercator worden uitgezipd.

Opgelet

  • Het gebruik van MercatorPda versie 2 vereist een installatiecode 7.0 of later.
  • Als MercatorPda versie 1 al werd geïnstalleerd in de PocketPC, moet u deze versie de-installeren vooraleer over te gaan tot de installatie van versie 2.

Versie 2 van deze toepassing ondersteunt het decimaal punt als scheidingsteken voor decimalen.


De huidige versie van deze toepassing is 2.2.