U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Verbinding met de ScanTech Shuttle SG-15 (prijschecker)

0000002626     -      18-11-2016

Mercator is compatibel met de prijschecker ScanTech Shuttle SG-15. Deze oplossing is bijzonder nuttig in "verkooppunt"-omgevingen, omdat ze de klanten een hulpmiddel biedt dat hen toelaat een prijs te kennen op basis van een barcode.

shuttle

De Shuttle is uitgerust met een TCP-server die communiceert met een dienst die deel uitmaakt van de Mercator-tools. De Shuttle wordt geïnstalleerd in het lokale netwerk, via een ethernet- of een wifi-interface, en beschikt over een vast IP-adres. De configuratie van de Shuttle gebeurt via de toepassing "SG15Config.exe", die meegeleverd wordt op de installatie-cd. Voor alle informatie over het in gebruik nemen van dit toestel, verwijzen wij naar de handleiding die door de fabrikant wordt meegeleverd. Voor Mercator moeten de parameters van de Shuttle als volgt ingesteld zijn:

  • Connect mode: TCP / Server,
  • Character table codepage: 1252 (derde tabblad).

De andere parameters kunnen vrij worden geconfigureerd, waaronder met name de berichten "idle", "error" en "offline".

De verbinding tussen Mercator en de Shuttle wordt gerealiseerd via een applicatiesoftware, MercatorSG.exe, die het framework dotNet 2.0 (legacy versie) of 4.0 (Majuro versie) vereist. Deze exe kan in de hoofddirectory van Mercator worden geplaatst, of in de lokale directory als de componenten lokaal geïnstalleerd zijn (wenst u het programma in nog een andere directory te plaatsen, dan moet u daar ook de laatste versie van MercatorTunnel.dll aan toevoegen).

Zodra een artikel wordt gescand met de Shuttle, activeert MercatorSG een procedure die opgeslagen is op de SQL-server. Deze opgeslagen procedure is helemaal vrij. Ze moet enkel:

  • een parameter van het type char of varchar aanvaarden: de ingelezen barcode;
  • een tabel met één veld weergeven, met een opgeslagen waarde. Deze waarde is gelijk aan wat er naar de Shuttle moet worden gestuurd, rekening houdend met zijn eigen syntax (de syntax van de Shuttle wordt beschreven in de respectieve handleiding). De code "escape" moet worden ingevoerd in de vorm '<ESC>', de overige ASCII-codes kunnen worden ingevoerd via de functie CHAR() van SqlServer.

Gebruik maken van een opgeslagen procedure heeft als voordeel dat deze oplossing een onbeperkt aantal persoonlijke aanpassingen toelaat. De naar de Shuttle verstuurde informatie kan helemaal worden gedefinieerd in de opgeslagen procedure: type prijs, inhoud van de omschrijving, in aanmerking te nemen velden voor de zoekopdracht...

Hierna volgen 2 voorbeelden:

  • SP_SHUTTLE_SG: weergave van de omschrijving op de eerste lijn, van sleutel 1 op de tweede lijn en van de prijs (S_PRIX_TI), in groot schrift, rechts onderaan (de visuele weergave is zoals het voorbeeld op pagina 50 van de handleiding van de Shuttle);
  • SP_SHUTTLE_SG_PROMO: idem, behalve dat voor dit artikel S_PROMO ingesteld staat op 'true'. In dit geval verschijnt de prijs op de tweede lijn en wordt de vermelding "Promo!" in het midden onderaan in groot schrift weergegeven (voeg S_PROMO L toe in de tabel STOCK en een overeenstemmend aanvinkvakje in het informatiebestand Artikels).

Om deze opgeslagen procedures te installeren, volstaat het de content van het overeenstemmende bestand te kopiëren in een SQL tabblad van de Code Editor en vervolgens te klikken op "Run" (een opgeslagen procedure kan worden verwijderd via het commando DROP PROCEDURE SP_....).

Om te kunnen werken, moet in dezelfde directory waarin MercatorSG.exe staat, ook een bestand MercatorSG.ini staan. Dit bestand wordt gegenereerd vanuit de Geavanceerde Tools, menu "Shuttle".

Deze functie laat toe om de opgeslagen procedure waarvan hierboven sprake, alsook het IP-adres en de poort van de Shuttle (zie configuratie van de Shuttle), en de locatie van MercatorSG.exe te specificeren.

Eens al deze handelingen zijn uitgevoerd, raden we aan MercatorSG op te starten in de modus "console". In deze modus zal de exe zich gedragen als een gewone toepassing en niet als een dienst. Het voordeel daarvan is dat deze modus een console biedt waarop de berichten van het programma rechtstreeks kunnen worden bekeken. Om op te starten in "console"-modus, moet u MercatorSG.exe -console of _console.cmd uitvoeren. Zodra de toepassing zonder foutmelding opgestart is, is het mogelijk om artikels op de Shuttle te scannen.

Bij een correcte werking raden we aan om MercatorSG als dienst te installeren. Daartoe moet u MercatorSG.exe -install of _install.cmd uitvoeren. Vervolgens gaat u naar het configuratiescherm van de diensten om de dienst MercatorSG op te starten. Alle berichten die in de "console"-modus naar de console worden verzonden, worden nu opgeslagen in MercatorSG.log. En via dit bestand kunt u dan de berichten nakijken die verzonden worden door MercatorSG als dienst.

Opgelet: let erop dat de Shuttle bedrijfsklaar is en aangesloten kan worden vooraleer de dienst op te starten.

Als er in hetzelfde lokale netwerk meerdere Shuttles voorkomen, kunt u dezelfde dienst ook meerdere malen installeren op dezelfde pc. In dat geval moet u MercatorSG.exe gewoon herbenoemen in MercatorSGccc.exe, waarbij ccc een vrije tekenreeks is (bijvoorbeeld: MercatorSG1.exe). U moet ook de content van de cmd-bestanden aanpassen aan de nieuwe naam van de exe. Tot slot moet een ini-bestand worden gegenereerd met de hierboven beschreven procedure. Dit bestand zal automatisch de juiste naam hebben.

Opmerking:Mercator biedt geen support voor de werking van de Shuttle. Bij elke vraag met betrekking tot de werking, verzoeken wij de gebruiker zich te wenden tot de leverancier van deze hardware.