U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Mercator onder Terminal Server ® : error 1 file does not exist

0000000700     -      31-01-2011
Verouderd

In de Terminal Server-omgeving draaien alle Mercator-sessies op de server en gebruiken ze dus één gemeenschappelijke directory voor de opslag van de tijdelijke bestanden (C:\Foxcache).
Hierdoor kan zich de volgende situatie voordoen: een Mercator-proces wist een tijdelijk bestand dat in deze gemeenschappelijke directory werd gecreëerd door een ander proces, terwijl dit tweede proces dit tijdelijk bestand nog nodig heeft.

Via de optie "Tools / Opties / Overige / Time-out schrapping van TMP-bestanden" worden de TMP-bestanden van de directory FOXCACHE pas geschrapt als hun wijziging dateert van voor de systeemtijd verminderd met deze time-out.
Ze kan worden aangepast als Mercator wordt gebruikt in de Terminal Server-omgeving.

Aanbevolen waarde: 300
Deze time-out wordt uitgedrukt in seconden.De pagina die u wenst te bekijken heeft betrekking op een versie van Mercator die commercieel niet meer beschikbaar is en niet meer wordt ondersteund.

Mercator is een applicatie .net en maakt gebruik van een database SQL Server. De gegevens op deze pagina stemmen niet overeen met deze eigenschappen.