Het kasticket kan op 5 cent worden "afgerond".

Terug naar de weblog
Afronden op 5 cent

Om het gebruik van wisselgeld te beperken, is in België een nieuwe maatregel ingevoerd: de handelaar kan voortaan het bedrag van het kasticket afronden.


U hebt er beslist al over gehoord: handelaars kunnen het bedrag van uw aankopen voortaan naar de dichtstbijzijnde 0 of 5 cent afronden. In de praktijk betekent dit: als het totaalbedrag eindigt op 1 of 2 cent, zal het naar 0 cent afgerond worden. Is het laatste cijfer 3, 4, 5, 6 of 7 cent, wordt het afgerond op 5 cent, en als het eindigt op 8 of 9 cent, wordt er afgerond op 10 cent.

Deze afronding is uiteraard onderworpen aan enkele regels, en bovendien moet de handelaar die deze regel hanteert, dat kenbaar maken via een pictogram.


 Er zijn ook een aantal voorwaarden voorzien om de afronding te kunnen toepassen: de betaling moet plaatsvinden in aanwezigheid van de consument; de afronding geldt enkel op het totale bedrag van het kasticket, niet per product; de handelaar moet de afronding systematisch toepassen, m.a.w. zowel naar boven als naar beneden, in overeenstemming met de afrondingsregels; de handelaar die de afronding toepast, maakt dat kenbaar via een specifiek en goed zichtbaar pictogram.  RTBF

Waarom wil men het gebruik van de 1 en 2 cent-munten beperken?

Er zijn enkele problemen verbonden aan het gebruik van de munten van 1 en 2 cent.
Voor de handelaar zijn er meerdere nadelen. Allereerst zijn de kosten voor het sorteren, het tellen en het brengen van deze muntstukken naar de banken erg hoog. De nominale waarde van de cent-munten is echter laag. Bovendien leiden het gebruik en het tellen van kleingeld onvermijdelijk tot wachttijden aan de winkelkassa's.
Voor de schatkist en de banken zijn deze muntstukken paradoxaal genoeg erg duur. Er moet rekening worden gehouden met de kosten voor de productie, het tellen, de opslag en het transport.
De consument van zijn kant klaagt dan weer over de plaats die deze munten in zijn portefeuille innemen.

verdwijnen van de stukken van 1 en 2 cent

Waarom de afronding dan ook bij elektrische betalingen toepassen?

Vroeger was deze maatregel alleen toegestaan voor betalingen met contant geld. Wat moest er dan gebeuren wanneer een klant een deel contant betaalt en de rest via bankkaart? Zou de afronding dan alleen voor een deel van de aankoop gelden? Of zou de afronding helemaal niet toegepast worden? Voortaan geldt deze maatregel ook voor de elektronische betalingen, dus dit probleem is opgelost.
Bovendien durfden heel weinig handelaars de afronding toe te passen. Het was voor hen immers moeilijk om het kasticket van een klant die contant betaalde af te ronden, en dat dan niet te doen voor de volgende klant die via bankkaart betaalde. Dit prijsverschil naargelang van de betalingswijze begrepen de klanten niet altijd. Door de afronding nu ook voor elektronische betalingen toe te staan, wil men de handelaars aansporen om deze maatregel vaker toe te passen.

 

 

De afronding & Mercator

Mercator werd aan deze maatregel aangepast, zodat u de afronding vlot kunt beheren. In uw programma voor kasbeheer voegt u aan de al beschikbare betalingsmodaliteiten een betalingswijze “Afgerond” toe (bijvoorbeeld). Deze modaliteit zal met de ingevoerde regels rekening houden en het verschil automatisch overnemen.