Laatste nieuwigheden in versie 10.9 van Mercator

Nouvelles fonctionnalités d'ordre et de tri dans Mercator

Er is een nieuwe reeks functies beschikbaar in Mercator vanaf versie 10.9. Ze hebben betrekking op het commercieel beheer, de boekhouding en de programmering.
Andere functies zijn ook bijgewerkt om ontwikkelingen vanuit de markt of van bij de leveranciers en de verschillende gebruikte diensten te volgen.


IN HET COMMERCIEEL BEHEER
our les articles à lot ET numéro de série
Artikels met lotbeheer EN serienummers

Het is nu mogelijk om lotbeheer en serienummers tegelijkertijd op hetzelfde artikel te gebruiken.

échange centrale et unités
Uitwisselen van gegevens

Mercator maakt het mogelijk om documenten uit het commercieel beheer uit te wisselen tussen verschillende Mercatordossiers, zelfs onafhankelijke. De eenhedentabel is nu een van de uitwisselbare items.

Vitesse de génération des rapports
Snelheid bij het genereren van rapporten

Mercator voerde vroeger een compilatie van de code uit bij elke keer dat het rapport werd uitgevoerd (afdrukken, visualiseren of genereren van een PDF).  Dit kan echter meer of minder tijd in beslag nemen. Nu, in plaats van de code elke keer te compileren wanneer het rapport wordt uitgevoerd, wordt dit slechts één keer gedaan en wordt het resultaat opgeslagen voor volgende gebeurtenissen.
Kortom, rapportages lopen sneller.

conditionnement multiple
Beheer van meerdere verpakkingen bij dezelfde leverancier

Dezelfde leverancier kan hetzelfde artikel in verschillende verpakkingen verkopen (per stuk, in blisterverpakkingen van 12, in dozen van 50, enz.). Door deze nieuwe optie te activeren, kan u meerdere verpakkingen van een product, van dezelfde leverancier, met een andere leveranciersreferentie beheren op het moment van aankoop.

Om dit te activeren: ga naar "Tools > Opties" en activeer de optie "Aankopen: alle conditioneringen van ARTFOU" (ID = CONDARTFNL).

Interrogation sur les clients et les fournisseurs
'Ondervraging' bij klanten en leveranciers

Tot nu toe had alleen de artikelfiche een rooster met de naam "Ondervraging" waarmee u voor dit item de laatste bewegingen (aankopen, voorraden, enz.) kan zien. Ditzelfde concept wordt toegepast op de informatiebestanden van klanten en leveranciers: u ziet de laatste bewegingen op de geselecteerde klant en de laatste klanten op de geselecteerde leverancier.

interrogation client : mouvements sur le client

L'import de tarifs particuliers client (= TARCLI) par fichier Excel
Import van klantspecifieke tarieven (= TARCLI) per Excel-bestand

Mercator maakt het sinds lange tijd mogelijk om Excel-bestanden met gegevens te importeren om de informatiebestanden te vervolledigen (artikels, leveranciers, enz.). Een nieuw punt kan nu ook door Excel worden geïmporteerd : de individuele klantentarieven (= TARCLI).

 Technische pagina : Importeren van Excel of XML-bestanden in de signaletieken  

enregistrer une image
Bewaar een afbeelding uit Mercator

Sommige van de informatiebestanden bevatten afbeeldingen die u ooit naar Mercator heeft geüpload (bijvoorbeeld product afbeeldingen voor uw website). Door met de rechtermuisknop op de afbeelding te klikken, kan u deze nu op uw pc opslaan om deze makkelijk uit Mercator te halen.

Enregistrer sous une image de Mercator

comptabilité nouvelles cartes eID
Boekhouding met de nieuwe identiteitskaarten

Sinds april 2021 hebben de nieuwe identiteitskaarten (eID met QR-code) een nieuwe chip. Verschillende bedrijven ondervonden een probleem bij het lezen van deze nieuwe kaarten. Mercator is bijgewerkt om deze te kunnen lezen.

mise à jour service de localisation sur carte
Update van de 'Localisatie' functionaliteit volgens de nieuwe Here-interface

In de informatiebestanden van Mercator is het mogelijk om een kaart weer te geven met de positie van bepaalde elementen (klanten, leveranciers, depots, enz.). Dat kan dankzij Google Maps, Bing of Here. Here heeft wijzigingen aangebracht in de interface en deze zijn doorgevoerd in Mercator om deze service te blijven gebruiken.

modes de paiement sur terminal worldline
Aanvaarding van consumptiecheques op de Wordline betaalterminal belgique

De betaalmethode "Consumptie" (= consumptiecheques) is toegevoegd voor Edenred-, Payfair- en Sodexo-kaarten en is nu selecteerbaar op Worldline-terminals.

modes de paiement sur terminal cetrel
Op de Cetrel terminal : Payconiq luxembourg

De Payconiq-betaalmethode is toegevoegd aan de terminals. Neem contact op met uw verdeler om deze betaalmethode te installeren.


in de boekhouding
personnaliser l'ordre des rayons, familles, sous-familles
Het importeren van eInvoice's

Neem het voorbeeld van een boekhouder: hij is verantwoordelijk voor de boekhouding van een van zijn klanten. De klant stuurt de verkoopfacturen die hij naar zijn eigen klanten heeft gestuurd. De boekhouder kan deze verkoopfactuur nu, via het XML-bestand, importeren in de boekhouding van Mercator.


in uw programmatie

In Mercator zijn verschillende nieuwe evenementen en methoden beschikbaar. U kan ze gebruiken in uw programmering.

Als u een verdeler van Mercator bent, nodigen wij u uit om onze LinkedIn-pagina te volgen die specifiek gewijd is aan technisch nieuws :

Mercator en mode expert : infos de programmation

Al deze functies zijn beschikbaar vanaf versie 10.9 van Mercator. Ze kunnen worden geactiveerd volgens uw behoeften. Aarzel hiervoor niet om contact op te nemen met uw verdeler.