Mercator 10.10: Laatste reeks van diverse functies

Mercator version 10.10 : Dernier lot de fonctionnalit├ęs diverses

Het is tijd om u kennis te laten maken met de laatste reeks functies met betrekking tot Mercator versie 10.10. De thema's zijn gevarieerd. Kies degene die u zullen helpen in uw dagelijks werk.

Laten we beginnen!


BETREFFENDE FACTURatie
1
Facturatie via PEPPOL: meerdere bankrekeningen

Hebt u e-facturatie via PEPPOL ingevoerd ? Hebt u verschillende bankrekeningen waarop uw klanten kunnen betalen? Verwijs tot 6 rekeningen die zullen verschijnen in de PEPPOL factuur.

Hoe doe je dat? : in Mercator > Tools > Identificatie: specificeer de rekeningnummers.

2
Factuur op rekening met meerdere BTW-tarieven

Wanneer u een voorschot op een bestelling int, genereert Mercator hiervoor automatisch een factuur. Hetzelfde geldt voor latere ontvangsten die het voorschot verhogen.

Binnen deze factuur aanvaardt Mercator nu meerdere BTW-tarieven voor artikelen.

Lees de technische pagina : Automatische facturatie van voorschotten gelinkt aan bestellingen


BETREFFENDE HET BEHEER VAN de kassa
3
Terugzetten van kasgeld: automatisering voor niet-contante betalingen

Elke avond, nadat je het exacte bedrag in de kassa hebt geteld, zet je de kassa op nul. Zo kun je de volgende dag beginnen.

Betalingen die op een andere manier dan contant zijn gedaan, hoeven door de kassier niet te worden geteld. Daarom kunnen ze automatisch op nul worden gezet, zonder dat u zich daar zorgen over hoeft te maken.

Lees de technische paginaDe kassa dagelijks opnieuw instellen voor niet-contante betalingsmethoden


OVER UW ALGEMEEN GEBRUIK VAN DE SOFTWARE
4
Promo's beheren via Tools > Kortingen

Met het menu-item Tools > Kortingen kunt u een hele reeks promotionele acties instellen met criteria (begindatum, einddatum, % korting, selectie van betrokken producten/klanten, ...).
Wanneer een korting buiten de geldigheidsperiode valt, werd deze grijs gekleurd in Tools > Kortingen in Mercator.

Op dit moment:

  • Als de periode verstreken is (= de korting is verouderd): deze wordt grijs gekleurd.
  • Als de korting nog moet komen (= de korting ligt in de toekomst): wordt deze blauw gekleurd.
weergave van kortingen en promoties
5
Tools "Filter": bekijk het aantal betrokken items

Wanneer u een filter uitvoert op een informatiebestand (artikelen, klanten, leveranciers, ...) in Mercator en deze actief is, wordt een klein trechtericoon weergegeven in de linker benedenhoek van het informatiebestand.

Als u erover heen gaat, toont een tooltip de actieve filter en ook het aantal items dat door deze filter wordt beïnvloed.

filter: aantal items

DIVERSE PRODUCTEN
6
Inventarissen verwijderen

Open de betreffende inventaris en gebruik het menu-item Bewerken > Verwijderen.

7
Intrastat-aangifte: formules over extra eenheden

In een Intrastat-aangifte is de basiseenheid het gewicht, uitgedrukt in kilogram. Voor sommige artikelen kunt u een andere eenheid (de hoeveelheid) hebben ingesteld. Zoals het mogelijk is een formule op te stellen voor de berekening van het gewicht, is het ook mogelijk een formule op te stellen voor de berekening van de andere eenheden.

8
Lotbeheer: codering in verschillende eenheden

Voorheen werd het scherm van de lotweergave altijd uitgedrukt in de verkoopeenheid. Dit kon problemen opleveren als uw opslageenheid anders was.

Nu heeft het lotscherm (wanneer u een lot aanmaakt of een lot selecteert voor gebruik in een verkoop) een keuzemenu. Daarin staan alle beschikbare eenheden voor dit artikel. 
De codering van opgeslagen hoeveelheden kan dus gebeuren in de eenheid van uw keuze. En door het keuzemenu te wijzigen kunt u deze hoeveelheid omzetten in een andere eenheid *.

* Indien het artikel in verschillende eenheden wordt beheerd, moet de equivalentiecoëfficiënt tussen elke eenheid worden gecodeerd.

unit├ęs dans les lots des articles

Deze laatste punten markeren de voltooiing van versie 10.10 van Mercator.
Binnenkort wordt uw software geüpgraded naar versie 11.0 met nieuwe functies. Blijf op de hoogte!