Mercator 10.8: verschillende nieuwe features

Nouvelles fonctionnalités dans l'application MercatorPenguin

Hier is de lijst met een groot aantal nieuwe en gevarieerde functies die zijn geïntroduceerd in versie 10.8 van Mercator.

Dit betreft :


OVER HET ALGEMEEN
appliquer une valeur à un filtre en cours
Snel een waarde op een huidige filter toepassen

Om met een paar klikken een waarde toe te passen op een hele groep fiches met dezelfde beschrijving (bijvoorbeeld op een reeks artikels), gaat u als volgt te werk :

 1. Filter de fiches die moeten worden aangepast
 2. Wijzig de bijbehorende waarde (bijvoorbeeld een selectievakje)
 3. Klik met de rechtermuisknop op deze waarde en kies "Waarde toepassen op filter"
 4. Bewaren.
position des notifications dans Mercator
Kies de positie van meldingen

Mercator laat u soms notificaties zien. Standaard bevinden ze zich in de rechter benedenhoek van het scherm. Nu kunt u ervoor kiezen om ze in de linker benedenhoek te plaatsen als hun overlapping op uw geopende vensters u stoort.
Optienaam: "NOTIFY_LOC".

notification Mercator

session d'utilisateur inactif
Een inactieve gebruiker kunnen uitloggen

Helaas laten sommige gebruikers hun Mercator open, hoewel ze deze op dit moment niet gebruiken. Ze verbruiken onnodig licenties en voorkomen dat andere gebruikers Mercator opstarten.
Om dit te voorkomen, stelt u een maximale rusttijd in. Na deze tijd wordt de sessie automatisch verbroken.

Technische pagina: Hoe de sessie van een inactieve gebruiker na een bepaalde tijd afsluiten ?

recherche dans les profils utilisateurs
Zoeken in gebruikersprofielen

Het aantal gebruikersprofielen kan aanzienlijk zijn. Om sneller een profiel te bereiken, is het mogelijk om te filteren op actieve gebruikers / gedeactiveerde gebruikers / gebruikers van een specifieke depot.

Voor een gedeactiveerde gebruiker wordt zijn naam doorgehaald in zijn fiche.

filtre utilisateurs


IN DE BOEKHOUDING
domiciliation banque
Gebruik de nieuwste formaten voor domiciliëringen

Domiciliëringen voor België hebben nu het formaat pain.008.001.02, het meest recente formaat voor communicatie met de banken.

mémoriser la taille et l'ordre des colonnes de l'écran de lettrage
Onthoud de grootte en volgorde van de kolommen van het afpuntingscherm

Positioneer de kolommen van het afpuntingscherm zoals gewenst, verlaat het scherm en bij uw volgende consultatie van dit scherm hebben de kolommen hun positie en breedte behouden.

cumul grand livre
Bekijk het totaal in het grootboek

In het grootboek in de boekhouding vind je een kolom met het totaal. Hierdoor kunt u de evolutie van de rekening volgen en gemakkelijk de positieve of negatieve passages zien.


IN HET COMMERCIEEL BEHEER
recherche sur les numéros de série
Zoeken op het serienummer

In de artikelbestand wordt in het zoekscherm het veld "Serienummer" aangeboden.
Er is ook een optie om aan te geven of bij gebruik van het veld "Alle" voor de zoekopdracht ook moet worden gezocht op het serienummer of niet. 

recherche numéro de série

iregrouper les articles identiques
Groepeer identieke artikels in een document Transfer tussen Depots

Via een rechtermuisklik in uw document Transfer tussen Depots kunt u ervoor kiezen om de artikels (en dus de lijnen) die meerdere keren in het document voorkomen, te groeperen.

postposer le choix d'un lot
Stel de keuze van een Lot uit

Loten kunnen al op niveau van bestelling (verkoop of aankoop) worden beheerd. Maar zodra een artikel werd opgeroepen, moest er een lot worden ingevoerd. In sommige situaties is het echter een onbekende. Nu is het mogelijk om het lot aan te geven als u het al weet of om de vraag uit te stellen. Het antwoord moet dan worden vermeld bij de levering of facturatie.

remise maximum par utilisateur
Definieer een maximale korting per gebruiker, in kortingen 2, 3 en 4

Mercator stond al toe dat er maximaal 4 kortingen op één artikel konden worden toegepast. Mercator mocht ook de maximale korting bepalen die een gebruiker kan verlenen, maar dit alleen voor korting 1. Nu geldt deze limiet ook voor de kortingen 2, 3 en 4.

delai de paiement au dernier jour du mois
Geef een nieuwe betalingstermijn aan: de laatste dag van de maand als deadline.

Om op al uw facturen de laatste dag van de maand als vervaldatum aan te geven, geeft u "FnM" aan (waarbij n het aantal toe te voegen maanden aangeeft). De datum valt dus altijd op de laatste dag van de gewenste maand.

Technische pagina: De verschillende soorten betalingsvoorwaarden

paiements atos wordline
Betaalterminal Atos Wordline: nieuwe betaalmethoden

Nieuwe kaarten worden ondersteund: WeChat QR, Alipay QR en Payconiq QR.

paiement cetrel
Betaalterminal Cetrel: nieuwe betaalmethode luxembourg

Een nieuwe kaart wordt ondersteund: GiftCard.

désactiver le conditionnement des articles liés
Schakel de verpakking van gekoppelde artikelen uit

Neem het voorbeeld van lampen die altijd in sets van 6 worden verkocht. Laten we ook het voorbeeld nemen van een pakket met een lamp met 4 fittingen en de bijbehorende lampen.
In het geval van deze lamp is het mogelijk om de conditionering van het gekoppelde artikel (de lampen) uit te schakelen en de gewenste hoeveelheid te nemen.
Optienaam: "DO_COND_V1 / DO_COND_A1 / DO_COND_P1".

ordre de priorité des remises
Stel een prioriteit vast tussen verschillende kortingen

Een optie maakt het mogelijk om de prioriteit te regelen tussen een bepaalde prijs die aan een klant wordt toegekend (hij kan een specifiek product tegen een dergelijke prijs kopen) en een algemene korting die hem wordt toegekend. Met deze optie kunt u besluiten om de algemene korting niet op het artikel toe te passen, omdat het al geniet van een gunstige nettoprijs.
Optienaam: "PX_NET_CLF: Prix net Tarcli"

péridiocité abonnement
Stel een periodiciteit vast voor een abonnement

Er zijn nieuwe intervallen toegevoegd in de configuratie van een abonnement: 6 jaar, 7 jaar, 8 jaar, 9 jaar en 10 jaar.


OP TOUCHSCREEN NIVEAU
touchscreen : arborescence des articles en tactile
Ga snel omhoog in de structuur Rayons - Families - Subfamilies

Het touchscreen scherm kan permanent de weergave van Rayons, Families en Subfamilies behouden.
Wanneer u de artikels raadpleegt en van rayon wilt veranderen, is het niet langer nodig om terug te gaan in subfamilies en vervolgens weer in families voordat u uiteindelijk de rayons bereikt. Deze zijn direct toegankelijk op het scherm.

Touchscreen

boutons du touschreen : écran tactile
Kies de grootte van elk type knop

Stel de breedte en hoogte van elk type knop in. Knoppen voor rayons, families, subfamilies en artikels kunnen daarom verschillende groottes hebben.


IN ONTWIKKELING
isoler des informations contenues dans un code-barres
Diverse aanpassingen in ontwikkeling
 • Api.Zselect <T> is niet langer hoofdlettergevoelig voor de namen van de kolommen in vergelijking met de eigenschappen van T.
 • Nieuw event LotSubEngine.BeforeAskDepotMplaceWhenAddingRow.
 • Nieuw event op de billingEngine: AfterMultipleInsertCellFocused.
 • Nieuwe methode TransferEngine.Group.
 • Dialoogvenster HistAskDoc: nieuwe eigenschap FilterPredicate om de journalen te filteren.
  Technische pagina: Dialoogvenster Historiek van het commercieel beheer, sequenties filteren.
 • Nieuw event AfterApplyPricingInfo op de billingEngine.
 • Sig: nieuw event: Filtering2: wordt gebruikt om de gegenereerde where-clausule te wijzigen.
isoler des informations contenues dans un code-barres
En nog vele andere ...

Wilt u een van deze functies in uw Mercator gebruiken?
Neem contact op met uw verdeler.