Wat is er nieuw in de MercatorPenguin-app?

Nouvelles fonctionnalités dans l'application MercatorPenguin

De applicatie MercatorPenguin evolueert voortdurend en biedt verschillende nieuwe functies die door onze klanten aan ons zijn gevraagd.

Een kort overzicht :


DE NIEUWIGHEDEN
interagir avec l'utilisateur à la sauvegarde
Communiceer met de gebruiker tijdens het opslaan

Wanneer de gebruiker van de applicatie zijn gegevenswijziging opslaat, is het mogelijk om een uitwisseling van "vragen - antwoorden" met hem te starten.
De antwoorden worden verzameld en in aanmerking genomen bij het aaneenschakelen van de volgende vragen en dus mogelijk de volgende schermen.
Bijvoorbeeld : 

  • Vraag : "Notitie toevoegen?"  Ja / Nee
  • Als de gebruiker "Ja" antwoordt: weergave van een scherm voor het invoeren van tekst.

Dit is mogelijk voor alle gegevensaanpassingen in de bestanden, de CRM-acties, de documenten van het Commercieel beheer, de inventarissen en de transfers tussen depots binnen de applicatie MercatorPenguin.

Technische pagina: Communiceer met de gebruiker tijdens het opslaan

isoler des informations contenues dans un code-barres
Isoleer de informatie die aanwezig is in een barcode, voor een opzoeking

Sommige barcodes bevatten een reeks informatie die doorlopend is geplaatst en gescheiden door een scheidingsteken (bijvoorbeeld: de productidentificatie gevolgd door het lotnummer, gevolgd door andere informatie).

Om het artikel via deze streepjescode in Mercator te kunnen zoeken, is het noodzakelijk om het onderdeel dat de artikelcode bevat te kunnen isoleren en alleen naar deze te kunnen zoeken.

MercatorPenguin kan dit nu doen. Het kan ook de volgende informatie in de barcode herkennen en deze gebruiken, zodat de gebruiker deze niet handmatig hoeft in te voeren.

Technische pagina: Decodeer een barcode

afficher l'image des produits
Toon afbeeldingen van artikels

MercatorPenguin 2.9.5 maakt het ook mogelijk om afbeeldingen weer te geven bij de aankopen, de verkopen of zelfs bij de transfers tussen depots en de inventarissen.

Dit is zowel mogelijk op het eerste tabblad (codering) als op het tweede tabblad (lijnen aanwezig in het document).

Technische pagina: Toon afbeeldingen van artikels in bewerkingsschermen met lijnen

Past een van deze nieuwigheden bij uw business?
Neem contact op met uw verdeler om dit klaar te zetten.