Mercator 8.6: het is vertrokken

version 8.6 de Mercator

Een nieuwe versie, maar vooral ook een nieuwe weg om u deze versies te leveren

De maand oktober brengt een nieuwe versie in uw beheerssoftware. En bracht een aanpassing in het verschijnen van updates.
Vanaf nu, moet u niet meer wachten tot de volgende versie gepubliceerd is, en zijn lange lijst aan vernieuwende functionaliteiten. Deze zullen geleidelijk aan worden geïmplementeerd, naarmate ze zijn ontworpen, geprogrammeerd en getest door ons team.

Waarom deze verandering?

Gewoon om de realiteit te beantwoorden. Bij Mercator, is er dagelijkse revolutie. Voor onze ploeg is het programmeren een full-time job. We zullen nooit stoppen met het aanpassen en toevoegen van functionaliteiten. Dus waarom u laten wachten op de release van een nieuwe versie op een later tijdstip?

Deze nieuwe weg om te communiceren is ook een reflectie op de huidige wereld. U bent nu gewend aan een continue stroom van informatie, en dagelijkse updates met nieuwigheden. Wees getuige van het succes van sociale netwerken. Mercator past zich aan, aan deze nieuwe moderne manier van communicatie en beantwoord aan uw verwachtingen en gewoonten.

Vergeet ons niet te volgen op Facebook en Linkedin.

De verschijning van nieuwe functionaliteiten

Vergeet niet,... Vroeger zag het scenario er zo uit: Een nieuwe versie werd gepubliceerd op een specifieke datum, en daarbij zaten een groot aantal nieuwigheden. Andere functionaliteiten bereikten u pas in de volgende maanden, maar hun publicatie werd stopgezet doorheen het jaar en de volgenden maakten deel uit van een latere versie.

Het oude ritme van Mercator versies

Nu zal deze lijn van publicatie worden voortgezet. Deze nieuwe functionaliteiten zullen dagelijks geleverd worden. Hun aantal blijft ongewijzigd, maar het tempo van de publicatie, zal constanter worden. Het aantal versies zullen regelmatig evolueren, en u zal een voucher ontvangen die u toelaat om toekomstige functionaliteiten te ontvangen.

Het nieuwe ritme van Mercator versies

Dit systeem heeft meerdere voordelen:

  • Hiermee kunt u met name, een betere kennis opdoen van de recent geprogrammeerde functies. Deze worden niet langer opgenomen in een pakket, bijgevolg is het innoverend. Deze functionaliteiten trekken uw aandacht en zullen meer toegankelijk zijn.
  • Bovendien, laat dit systeem ons toe rekening te houden met de pertinente vragen naar functionaliteiten en het tot uwer beschikking te stellen. Zonder te moeten wachten op de volgende versie van Mercator.

 

De functionaliteiten in versie 8.6

 

Vanaf nu kan u twee functies krijgen in versie 8.6. Bij de eerste lading, keert Mercator terug naar zijn oorsprong: kassabeheer.

  • Het openen en afsluiten van de kassa: Het is een procedure die de gebruiker toelaat om een telling uit te voeren op cashgeld in de kassa. Als Mercator een verschil waarneemt bij het maken van het theoretisch kassarapport, geeft de software een voorstel aan de gebruiker om het theoretisch kassabedrag opgetelde waarde en behoudt deze aanpassing.
  • Toegangscontrole van de kassa: Als de kassa niet open is, is het onmogelijk om kassabewegingen te coderen. Deze functionaliteit laat toe om extra bewegingen te vermijden, dan de kassa eerder gesloten was, en de fouten die optreden.

Ontdek de technische uitleg op het openen en afsluiten van kassa's alsook de toegangscontrole.

U heeft het begrepen, deze functionaliteiten zijn dus het eerste deel van versie 8.6. Andere functionaliteiten zullen continue worden toegevoegd en elk van hen zal u worden meegedeeld.