MercatorPenguin 2.0 - Lezen & Schrijven

De penguins kunnen nu ook schrijven!

mercator 10.3 Mercator Penguin écriture

Allereerst om een postkaart te sturen vanop vakantie. Maar ook omdat ze hun bedrijf vanop afstand moeten kunnen beheren, aangezien ze in december hun pakijs verlaten hebben.

U begrijpt het wel... Terwijl MercatorPenguin voorheen alleen maar gegevens kon raadplegen...

De applicatie kan nu ook schrijven!

MercatorPenguin gérer son entreprise sur tablette

Concreet...
MercatorPenguin 2.0 maakt het mogelijk om informatiebestanden te wijzigen en aan te maken : klanten, leveranciers, artikelen, contacten, algemene rekeningen, projecten, prospecten... 

Tijdens uw strandvakantie kan u nu een prospect ingeven die u bijvoorbeeld ontmoet heeft in de crèmerie.

 Lees de technische pagina


MercatorPenguin 2.0 maakt het mogelijk om CRM-acties aan te maken en te wijzigen.

Een commerçant die op de baan is kan een afspraak openen via zijn Mercator-kalender en deze wijzigen: de status als "Gedaan" zetten als de afspraak afgelopen is, een samenvatting ingeven van het gesprek, een vervolg-actie aanmaken.

 Lees de technische pagina


MercatorPenguin 2.0 maakt het mogelijk om documenten uit het commercieel beheer te wijzigen.

Bijvoorbeeld een technicus voor Dienst-Na-Verkoop kan via zijn MercatorPenguin een bestelling openen die in Mercator werd ingegeven en de aard van de uit te voeren werken beschrijft. Als de technieker klaar is kan hij zijn werkelijk gepresteerde tijd invoeren, de artikelen gebruiken om een service te realiseren en een handtekening via de klant verkrijgen.

 Lees de technische pagina


Binnen Mercator

Wanneer u een 'schrijf'-bewerking uitvoert in MercatorPenguin, is het net alsof u dit gedaan heeft vanuit uw Mercator.
Bijvoorbeeld: wanneer u een actie sluit, kan er een automatische mail verzonden worden naar uw klant. Wanneer u de actie sluit in MercatorPenguin wordt deze email naar de klant verzonden vanuit de MercatorPenguinServer.


Een meerwaarde: foto's nemen!

Neem foto's van je vakantie, de handtekening van de klant, het defecte onderdeel dat je moest vervangen, de schade, het visitekaartje van een prospect. Handig, is het niet?

Gebruik de camera van uw tablet of smartphone om een foto op te slaan in uw MercatorPenguin.
Er is ook toegang tot uw fotobibliotheek voor gebruik in MercatorPenguin.
Wilt u een handtekening op een document? Laat de klant tekenen in touchpad-modus, vervolgens wordt de handtekening geregistreerd als afbeelding.

Alle afbeeldingen worden opgeslagen in de Mercator-database en kunnen overal gebruikt worden waar u wilt.

prendre une photo dans MercatorPenguin

U heeft nu de sleutel in handen om uw bedrijf vanop afstand te beheren, alsof u op bureau bent.

Contacteer ons om MercatorPenguin te configureren naar uw behoeften. 

MercatorPenguin gérer son entreprise sur smartphone